Városi forgalom-korlátozások április 29. és május 1. között

Tájékoztatjuk a tisztelt kiskunfélegyházi lakosokat, gépjárművezetőket, illetve Kiskunfélegyházán közlekedő gépjárművezetőket, hogy 2015. április 29. - május 1. között az alábbi forgalom-korlátozásokra kerül sor és tisztelettel kérjük, hogy a forgalom-korlátozásokat szíveskedjenek figyelembe venni és annak megfelelően közlekedni, illetve megválasztani az útvonalukat.

Ügyfélfogadási szünet a Földhivatalnál

Tisztelettel tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy technikai okokból a Kiskunfélegyházi Járási Hivatal Földhivatali Osztályán

 • 2015. április 29-én (szerdán),
 • 2015. április 30-án (csütörtökön) és
 • 2015. május 4-én (hétfőn) az ügyfélfogadás szünetel.

Az országos átállás miatt 2015. április 29. és a 2015. május 4. közötti időszakban a földhivatali adatbázisok sem elektronikus úton a TakarNet országos hálózatáról, sem helyben nem lesznek elérhetőek.

Majális a Parkerdőben

Támogatóink: IBV Hungária Kft., ÚT-ÉP-Ker 97 Kft., 3P Kész Aréna Kft., Marillen Kft., Bácsvíz és Csatornaszolgáltató Zrt., Fornetti Kft., Talán Kft., Fém Szer Kft., Farkas Gábor egyéni vállalkozó, Titti-Szolg Bt.

Média támogatóink: Félegyházi Közlöny, Sirius Rádió, Rádio Smile, Petőfi Népe, Szuperinfó, Kun-Kurutty

Majális 2015

Meghívó - III. Szivárvány Majális

Szeretettel meghívjuk Önt, kedves családját és barátait a III. Szivárvány Majálisra, mely 2015. május 9-én kerül megrendezésre a Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény Csanyi út 3. szám alatti otthonában.

A rendezvény ideje alatt színes programokkal várjuk az érdeklődőket

 • Lovagoltatás, kocsikázás (1000-1500)
 • Íjászat (1000-1300)
 • Trambulin, csúszda, ugráló vár (1000-1700)
 • Arcfestés, csillámtetoválás (1000-1500)
 • Sárkány készítés (1000-1500)
 • Kézműves foglalkozás (1000-1700)
 • Teke (1000-1500)
 • Sakk (1000-1200)
 • Terápiás kutyabemutató (1400-1500)
 • Tombola

Pályázati felhívás - Szociális ápoló-gondozó

A Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény
6100 Kiskunfélegyháza, Nádasdy u. 12. pályázatot hirdet
1 fő szociális ápoló-gondozó
munkakör betöltésére

A kinevezés határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, teljes munkaidőben, 4 hónap próbaidővel létesítendő.

Pályázati feltétel:

 • 8 általános, 1/2000. (I.7) SZCSM r. 3.sz. melléklet 8.2 pontja szerinti végzettség
 • Büntetlen előélet, magyar állampolgárság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • emelt szintű szakképesítés

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
Az intézmény bentlakásos telephelyein ellátottak állapotához igazodó gondozás, a fizikai és fiziológiai szükséglet-kielégítés segítése, a környezet tisztán tartása, az ellátott érzelmi támogatása.

Lakossági tájékoztatás szelektív hulladékgyűjtő edényzetről

Tisztelt Lakosság!

Ezúton tájékoztatjuk az érintett lakosságot, hogy a mai naptól, 2015. április 1. szerdától ismét felvehető az arra jogosultak részéről a 120 literes szelektív hulladékgyűjtő edényzet a jelenleg rendelkezésre álló készlet erejéig.

Az edényzeteket az alábbi helyszínen és időpontokban lehet felvenni:

Felhívás bölcsődei beiratkozásról

Értesítjük a város lakóit, hogy a bölcsődei beiratkozások a 2015/2016. gondozási-nevelési évre

2015. május 4-én és 5-én (hétfőn és kedden) reggel 8 órától délután 16 óráig lesznek.

Beiratkozás:
6100 Kiskunfélegyháza, Darvas József tér 12. és
6100 Kiskunfélegyháza, Dankó Pista utca 4-6.
szám alatti bölcsődei telephelyeken a szakmai vezetőknél lehet beíratni a 0-3 éves korú gyermekeket.

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata

Közlemény óvodai beiratkozásról

Értesítjük a szülőket, hogy Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának óvodáiba a 2015/2016. nevelési évre az alábbi időpontokban lehet beíratni gyermekeiket:

2015. 04. 21. (kedd) 800-1700 és
2015. 04. 22. (szerda) 800-1700
közötti időpontokban.

A felvételt elsősorban abba az óvodába lehet kérni, amelynek körzetében a gyermek lakik, illetőleg szülője dolgozik.
Csak az újonnan óvodába lépőket kell beíratni, a korábban beiratkozott gyermekek adataiban történt változásokat kérjük folyamatosan jelezni az óvodában.
Az óvodák felvételi körzetéről és a nyitva tartásról a www.kiskunfelegyhaza.hu linken tájékozódhatnak a szülők. Ha az óvoda férőhelye lehetővé teszi, a város bármely területéről fogadhat gyermeket.

Kötelező beíratni azt a gyermeket, aki 3. életévét 2015. augusztus 31. napjáig betölti, és még nem jár óvodába.
„Gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.”

Ha az 3. életévét adott évben betöltő gyermek egy nevelési évben igazolatlanul tíz napnál többet mulaszt, az óvoda vezetője értesíti a gyermek tényleges tartózkodási helye szerint illetékes gyámhatóságot, az általános szabálysértési hatóságként eljáró kormányhivatalt.
A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

Lomtalanítási akció Kiskunfélegyháza város belterületén

Értesítjük városunk lakosságát, hogy

2015. április 11-én (szombaton) az 5-ös főúttól Keletre eső városrészekben, 2015. április 12-én (vasárnap) az 5-ös főúttól Nyugatra eső városrészekben

a Polgármesteri Hivatal az FBH NP Nonprofit Kft. és a VSZKSZ lebonyolításában lomtalanítási akciót szervez Kiskunfélegyháza város belterületén (Molnártelepet is érintve).

A lomtalanítás alkalmával olyan alkalmilag képződött vagy felhalmozódott települési szilárd hulladék helyezhető ki, amely a hulladékgyűjtést végző közszolgáltató által rendszeresített, az ingatlantulajdonos által rendszeresen használt gyűjtőedényzetben mérete miatt nem helyezhető el.

NEM HELYEZHETŐ KI: ZÖLDHULLADÉK, EGYÉB MEZŐGAZDASÁGI HULLADÉK, HÁZTARTÁSI SZEMÉT, ÉPÍTÉSI TÖRMELÉK, ÁLLATI EREDETŰ HULLADÉK, ÁLLATI HULLA, VESZÉLYES HULLADÉK (pl.: AUTÓGUMI, TV, MONITOR, NYOMTATÓPATRON, HŰTŐSZEKRÉNY, EGYÉB ELEKTRONIKAI HULLADÉKOK, OLAJOS-, FESTÉKES-, NÖVÉNYVÉDŐSZERES DOBOZOK, PALACKOK, stb.)

Az előző bekezdésben felsorolt, tiltott hulladék gyűjtőhelyre történő kihelyezése vagy az engedélyezett, lom fogalma alá tartozó tárgyak nem a kijelölt gyűjtőhelyekre történő kihelyezése esetén a szabálysértésekről szóló 2012. évi II. törvény 196. §. (2) bekezdése alapján az elkövető köztisztasági szabálysértést követ el és 150.000,- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható.

Oldalak

Feliratkozás Kiskunfélegyháza Város RSS csatornájára