Kiskunfélegyháza Város hivatalos honlapja!

SAJTÓKÖZLEMÉNY - Ellenőrzések az őstermelők érdekében

bacs-kiskun megyei kormanyhivatal

SAJTÓKÖZLEMÉNY

Ellenőrzések az őstermelők érdekében

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatósága az idei évtől a 228/1996. (XII.26.) Korm. rendelet alapján megkezdi az őstermelői igazolványok használatának és az abban foglalt adatok valódiságának ellenőrzését a piacokon, vásárokban, mozgó standokon, útszéli illetve a saját ingatlanon történő árusítóhelyeken a megye teljes területén.

Az ellenőrzések célja az őstermelői igazolvánnyal való visszaélések mérséklése, a saját gazdaságra vonatkozó valótlan nyilatkozattal kiváltott őstermelői igazolvánnyal értékesítők, a nem saját termelésű terméket értékesítők kiszűrése. Kiemelt cél a folyamatos ellenőrzéssel, hatósági jelenléttel a tényleges őstermelői tevékenységet végző termelők piaci lehetőségeinek javítása, a fogyasztók őstermelők által kínált árukkal szembeni bizalmának erősítése.

Az ellenőrzés jogosultsága kiterjed a mezőgazdasági őstermelő által értékesíteni kívánt, értékesített termék származásának vizsgálatára valamint a mezőgazdasági őstermelői igazolvány, értékesítési betétlap és az adatnyilvántartó lap ellenőrzésére, mely iratokat az őstermelőnek az árusító helyen magánál kell tartania.

Szabálytalanság esetén az ellenőrök jogosultak az igazolványt visszatartani, ha az igazolványban és az adatnyilvántartó lapon feltüntetett értékesítésre szánt termékek köre, és az értékesítő helyen lévő termékek eltérnek. Jogosultak továbbá az igazolványt visszavonni, ha az ellenőrzés során megállapítást nyer, hogy a mezőgazdasági őstermelő által értékesíteni kívánt, vagy értékesített termék mennyisége 10%-kal vagy azt meghaladó mértékben több mint amennyit az adatnyilvántartó lapján bejelentett, valamint a mezőgazdasági őstermelő saját gazdasága adatai alapján lehetősége van termelni.

(Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)

 

Pályázati felhívás

Pályázati felhívás

A Félegyházi Közművelődésért Közalapítvány pályázatot hirdet kulturális civil szervezetek és magánszemélyek részére.

A pályázat célja: művészeti tevékenységek, kulturális rendezvények támogatása.

A pályázat benyújtásának határideje, módja: A pályázatokat zárt borítékban, egy példányban kell benyújtani személyesen 2014. május 30-án (pénteken) 12 óráig Dr. Kasza Péter Ferenc kuratóriumi titkárnál a Kiskunfélegyházi Polgármesteri Hivatalban (Kiskunfélegyháza Kossuth u. 1. II. em. 70. ajtó) vagy legkésőbb 2014. május 31-én postára adva a Félegyházi Közművelődésért Közalapítvány címére (6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 1.).

A pályázathoz minden esetben csatolni kell:

 • részletes programot,
 • a program részletes költségvetését,
 • igazolást, hogy a pályázónak köztartozása nem áll fenn.

Hiányosan, vagy a határidő lejárta után beküldött, valamint a pályázati kiírásnak nem megfelelő pályázatokat a Kuratóriumnak nem áll módjában elbírálni. Támogatás kizárólag abban az esetben ítélhető meg, ha a támogatottnak köztartozása nem áll fenn.

A Közalapítványt mint támogatót a pályázó köteles szerepeltetni a rendezvény reklámozásaiban, hirdetéseiben, meghívóin. A rendezvényt, programot követően 30 napon belül a pályázó köteles a teljes költségre kiterjedő elszámolást – hitelesített számlamásolattal – benyújtani a Félegyházi Közművelődésért Közalapítvány részére.

A pályázatok elbírálása: a beérkezési határidőt követő 30 napon belül. A Kuratórium a pályázókat írásban értesíti a benyújtott pályázat eredményéről.

További felvilágosítás az ajánlat benyújtásának helyén, a Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. e-mail címen vagy a 76/562-060-as telefonszámon kapható.

Félegyházi Közművelődésért Közalapítvány

 

Választási hirdetmény

Bács-Kiskun Megyei 04. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság
2014. április 12-én 16.00 órakor tartja soron következő ülését.

Napirendi pontok:
1./  Egyéni választókerületi eredmény megállapítása
2./  Egyebek

Az OEVB ülését megelőzően 14.00 órakor kerül sor a külképviseleten és átjelentkezéssel
szavazók szavazatainak megszámlálására kijelölt 13. sz.  szavazókör  szavazóköri eredményének
megállapítására.

Kiskunfélegyháza, 2014. április 10.


Dr. Szabó József
OEVB elnöke

 

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése - Kérdőív

kerdoiv

Elektronikus kérdőív: Elektronikus kérdőív

Tisztelt Kiskunfélegyházi Polgárok! 

Felkérjük Önöket, hogy „Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése” című ÁROP-1.A.5-2013-2013-0013 kódszámú pályázat keretében, az alábbi kérdőív kitöltésével, legyenek közvetlen részesei Városunk további fejlődésének!

A kérdőív elektronikusan elérhető a www.kiskunfelegyhaza.hu honlapon, illetve kitöltve személyesen leadható a Kiskunfélegyházi Polgármesteri Hivatal portáján elhelyezett gyűjtőládába. Köszönjük segítő közreműködésüket!

Az Európai Unió által nyújtott támogatással valósul meg szervezetfejlesztési projekt Kiskunfélegyházán. A város önkormányzata az Új Széchenyi Terv, Államreform Operatív Programjának keretében 35 306 666 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert szervezeti működésének költségcsökkentése és hatékonyságnövelése érdekében. A projekt lehetővé teszi, hogy az önkormányzat az elmúlt időszakban megváltozott feladat-ellátási rendben és finanszírozási környezetben is ésszerűen és fenntarthatóan szervezett szolgáltatáskínálattal vehessen részt. Az önkormányzat a projekt sikere érdekében azonosítja a jelenlegi kritikus területeket, majd arra fókuszálva a módszertani és gyakorlati tevékenységek megvalósítása, valamint az új ismeretek elsajátítása által optimalizálja tevékenységét.

A program alapvető célja, hogy a járási kormányhivatalok bevezetésével átalakult önkormányzati feladatok ellátásának optimalizálása érdekében a szükséges változások felmérését, megtervezését, megvalósítását és az eredmények visszacsatolását támogassa. A fentiekkel összefüggésben jelen projekt célja, hogy Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata a településre speciálisan jellemző nehézségeket és kihívásokat felmérje, és azokra fókuszálva meghatározza a költségek csökkentése és a hatékonyság növelése érdekében szükséges módszereket és gyakorlati feladatokat.

Az önkormányzat saját szervezeti célkitűzéseihez az alábbi eredményekkel járul hozzá jelen projekt megvalósítása:

 • átlagos ügyintézés időtartamának csökkentése;
 • hivatali szolgáltatások minőségének növelése;
 • önkormányzati ügyintézés egyszerűsítése;
 • az önkormányzat munkatársainak felkészültségének, képzettségének növelése, a humánerőforrás rendszerezése által;
 • dolgozói elégedettség szintjének növekedése;
 • partnerség ösztönzése a hivatal munkafolyamatainak átszervezése által;
 • nyilvánosság, tájékoztatás hatékonyságának növelése;
 • költséghatékonyság érvényesülése a hivatal működésében;
 • stratégiai szemlélet erősítése és érvényesítése.

A projekt 100%-os, az Európai Unió és a Magyar Állam által közösen nyújtott társfinanszírozásban valósul meg.

A felmérés célja a városunkban és a kistérségében élők

 • közszolgáltatásokkal kapcsolatos elégedettségéről való tájékozódás és igényeinek felmérése,
 • a település fejlesztésével kapcsolatos aktuális igényei és javaslatai összegyűjtése,

valamint ezek összesítő értékelése a közszolgáltatásokkal kapcsolatos elégedettségről, a városi közszolgáltatások jövőbeli összehangolásának és fejlesztésének lakosság által kívánatos irányáról.

A válaszok értékelését követően, a felmérés eredményeként, a szükséges intézkedések megtételével javulhat a közszolgáltatások minősége, továbbá a reális igények és hatékonyságnövelő javaslatok a város településfejlesztési tervébe beépítésre kerülhetnek.

A kérdőíves felmérésre 2014. április 30. napjáig kerül sor. A kérdőíves felmérés 2014. november hónapban megismétlésre kerül.

Számítunk az Ön együttműködésére, hiszen a helyi lakosság és a gazdasági szereplők tapasztalatai, elképzelései, ismeretei nélkül nem lehet teljes városunk és kistérsége közszolgáltatásainak továbbfejlesztése, szükség szerinti megújítása.

Kiskunfélegyháza, 2014. április 7.

            Dr. Endre Szabolcs                                                                              Kapus Krisztián
                            jegyző                                                                                                polgármester

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése

ÁROP-1.A.5-2013-2013-0013

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata

Cím: 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth L. u. 1.
E-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
Honlap: www.kiskunfelegyhaza.hu

www.ujszechenyiterv.gov.hu

magyarorszag megujul magyary program

 

Díjmentes Közlekedésbiztonsági Nyílt Nap

bacs-kiskun megyei kormanyhivatal

Díjmentes Közlekedésbiztonsági Nyílt Nap

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége a közúti járművek tavaszi-nyári közlekedésére való felkészítésének jegyében

Közlekedésbiztonsági Nyílt Napot tart

2014. április 12-én 8:00 és 12:00 óra között

Kecskemét, Szent István krt. 19/a. és Baja, Nagy István u. 40. szám alatti vizsgáló állomásain.

Az akció keretében a közlekedési hatóság vizsgabiztosai a műszaki vizsga technológiája szerint átvizsgáljáka járműveket. A jármű hibáira, engedély nélküli átalakítására felhívják a figyelmet, azokról tájékoztatást adnak, következmények nélkül. A vizsgálat ingyenes. Ha az autó hibátlan és a tulajdonos kéri, a jármű azonnali műszaki vizsgájára is van lehetőség, de ekkor a vonatkozó jogszabályban meghatározott vizsgadíjat meg kell fizetni.

A szakemberek az átvizsgálás mellett a tavaszi-nyári időszakra vonatkozó közlekedési és jármű-üzemeltetési tanácsokat is adnak. Az érdeklődők a járművek átalakításával kapcsolatos kérdésekben is kaphatnak felvilágosítást.

A Városi Baleset-megelőzési Bizottságok 2014. április 10-én Kalocsán, április 11-én Kiskunhalason a Tesco Áruház parkolójában szerveznek közlekedésbiztonsági napot. A rendezvény résztvevői a Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőségének mobil vizsgáló állomásán ellenőriztethetik járművük közlekedésbiztonsági állapotát díjfizetés és hátrányos következmények nélkül.

(Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)

 

TŰZGYÚJTÁSI TILALOM FELOLDÁSA!

bacs-kiskun megyei kormanyhivatal

tuz

 

TŰZGYÚJTÁSI TILALOM FELOLDÁSA

A Bács-Kiskun megyeterületén fekvő erdőkre és fásításokra, valamint az erdőterületek illetve fásítások határától számított kétszáz méteren belüli területre 2014. március 22-én elrendelt tűzgyújtási tilalmat a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága feloldja.

A tilalom feloldásának oka az erdőterületeket érintő tűzesetek csökkenése, valamint az erdő- és vegetációtűz kialakulását és terjedését befolyásoló környezeti tényezők változása.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a fokozott tűzveszély elmúltával az erdőben tüzet gyújtani csak a kijelölt és kiépített tűzrakó helyen, szélcsendes időben szabad. Erdőgazdálkodási tevékenység során a vágástéren visszahagyott faanyag égetése az erdőgazdálkodó által kijelölt helyen végezhető, olyan módon, hogy a tűz az erdőt és környezetét nem veszélyezteti.

A tüzet nem szabad felügyelet nélkül hagyni, távozás után pedig minden esetben gondoskodni kell az eloltásáról.

Felhívjuk továbbá a telektulajdonosok figyelmét, hogy az avar és gyomégetésnél fokozott figyelemmel járjanak el, mert a gyorsan haladó tűz könnyen elérheti az erdőt, vagy a lakott területeket.

Kecskemét, 2014. április 10.


(Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)

 

 

Anyakönyvi Hivatal - Ügyfélfogadás-változás

Tisztelt Ügyfelek!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2014. április 4-én és április 7-én az Anyakönyvi Hivatalban (az országgyűlési képviselő választás miatt) az alábbi ügytípusokban szünetel az ügyfélfogadás:

-       haláleset anyakönyvezése

-       anyakönyvi kivonat kérelmek

-       házasságra bejelentkezés

-       apai elismerő nyilatkozat tétele

-       állampolgársági  és hazai anyakönyvi kérelmek.

-       névváltoztatási kérelmek

Csak a választási eljárással kapcsolatban van az Anyakönyvi Hivatalban ügyfélfogadás!

 

Polgármesteri köszöntő

orszaggyulesi valasztas 2014

helyi onkormanyzati valasztas 2014

eb-nyilvantartas

arop-1.A.5-2013-2013-0013

 

kerdoiv

banner mfg

Szennyvízcsatornázás

csatorna

A polgármesteri hivatal elérhetősége

Cím: 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 1.
Tel.: (76) 562-000, (76) 461-255
Fax: (76) 562-001, (76) 462-252
Email: polgarmester@kiskunfelegyhaza.hu

 

Hangmenü

Önkormányzati videótár

videotar

felegyhaziprogram

Orvosi Ügyelet, Háziorvosok

    Háziorvosok | Orvosi ügyelet Január

orvosi_ugyelet

haziorvos

 

  

 

 

FELNŐTT ÜGYELET:
OMSZ 76/403-104, Városi Kórház 76/801-663, 76/463-222 Kiskunfélegyháza, Fadrusz J. u. 4. földszint.


GYERMEKORVOSI ÜGYELET:
OMSZ 76/403-104, Városi Kórház 76/463-222 Kiskunfélegyháza, Fadrusz J. u. 4. Hétközben: 18.00 órától reggel 7 óráig. Fizetett Ünnepnapokon folyamatos az ügyelet.


GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET:
Június 18-tól június 24-ig Móra Patika, Kkháza, Móra Ferenc tér 2. Tel.: 76/ 461-721. Június 25-től július 1-ig: Kórházi Patika, Kkfháza, Fadrusz J. u. 4 Tel.: 76/560-158. Július 2-től július 8-ig Pingvin Patika Kkfháza, Klapka u. 2. Tel.: 76- 560-081. Július 9-től július 15-ig Szenna patika, Kkfháza, Zrínyi Miklós utca 3. Tel.:76 466-398.


ÁLLATORVOSI ÜGYELET:
Június 23-án és 24-én: Dr. Ónodi Zsolt Kkfháza, Arad u. 6. (Tel.: 20/3-677-242), Dr. Medgyesi József, Kkfháza, Csongrádi út 31/a (Tel. 20/3-165-995). Június 30-én és július 1-én: Dr. Vígh István, Bugac, Rákoczi út 1. (Tel. 30/2-343-128), Dr. Sörös József, Jászszentlászló, Dózsa György u. 38. (Tel.: 70/6-677-188).Július 7-én és 8-án:Dr. Horváth Tibor Kkfháza, Mártírok útja 4. (Tel.: 70/3-381-097), Dr. Ónodi Zsolt Kkfháza, Arad u. 6. (Tel.: 20/3-677-242)


GYEPMESTERI TELEP: (Csólyosi út) Elérhetőség:70/321-05-85, 70/321-05-84

 

 

 

Facebook