Integrált Területfejlesztési Stratégia - megalapozó vizsgálat

Kiskunfélegyháza Integrált Településfejlesztési Stratégiája (ITS) újabb állomásához érkezett. A megalapozó vizsgálat keretében – mely korábban a lakosok számára már közzétételre került – elkészültek az elemzések és körülrajzolásra kerültek azok a fejlesztési irányok, melyek meghatározhatják a város jövőjét. Az újabb állomás keretében elkészült az a munkaanyag, mely tartalmazza azokat a célokat és projekteket, melyek az új, 2020-ig tartó Európai Uniós fejlesztési ciklusban megvalósíthatóak lehetnek. Az elképzelések között az alap infrastruktúra-fejlesztésektől – például járda, csapadékvíz és belvíz elvezetés – az intézmények állapotának javítását célzó beruházásokon át az energiakorszerűsítést, gazdaságfejlesztést, turisztikai fejlesztéseket szolgáló tervekig minden szerepel. Bővebb információ elérhető a www.kiskunfelegyhaza.hu/its weblapon.

Május 24-én este teljes útlezárás

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 2015. május 24-én vasárnap este körülbelül 1900 - 2400 között koncertrendezvény miatt a Kossuth Lajos utca a Korond utca - Lónyai utca közötti szakaszon teljes lezárásra kerül.

A május 22-24-i hétvégére korábban meghirdetett forgalom-korlátozások, útlezárások szintén érvényben maradnak.

Kiskunfélegyházi Polgármesteri Hivatal
Városüzemeltetési Osztály

Pályázati felhívás - Szociális ápoló-gondozó

A Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény
6100 Kiskunfélegyháza, Nádasdy u. 12. pályázatot hirdet
1 fő szociális ápoló-gondozó
munkakör betöltésére

A kinevezés határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, teljes munkaidőben, 4 hónap próbaidővel létesítendő.

Pályázati feltétel:

  • 8 általános, 1/2000. (I.7) SZCSM r. 3.sz. melléklet 8.2 pontja szerinti végzettség
  • Büntetlen előélet, magyar állampolgárság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • emelt szintű szakképesítés

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
Az intézmény bentlakásos telephelyein ellátottak állapotához igazodó gondozás, a fizikai és fiziológiai szükséglet-kielégítés segítése, a környezet tisztán tartása, az ellátott érzelmi támogatása.

Pályázati felhívás - mezőőr (vezető)

Kiskunfélegyházi Polgármesteri Hivatal
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet

mezőőr (vezető)
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 3 hónap próbaidő kikötésével

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Kiskunfélegyháza I-V. körzet, a terület nagysága 5000 ha.

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre szól.

A vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.

Ellátandó feladatok:
A fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény 23. §-a alapján ellátandó mezőőri feladatok, valamint a Mezei Őrszolgálat szervezése, irányítása, vezetése.

Városalapítók Hete

Támogatóink: 3P Kész Aréna Kft., Bácsvíz és Csatornaszolgáltató Zrt., Petőfi Sándor Városi Könyvtár és Művelődés Központ, ELŐ-SZER Kft., OMS Környezetvédelmi Kft., TANKER Hungary Kft., NASZTEJ Kft.

Média támogatóink: Félegyházi Közlöny, Sirius Rádió, Rádio Smile, Petőfi Népe, Szuperinfó, Kun-Kurutty

Majális 2015

Városalapítók Heti forgalomkorlátozások 2015. május 14-23.

Felhívjuk a kiskunfélegyházi autósok, gépjárművezetők, illetve Kiskunfélegyházán május 14-23. között közlekedő gépjárművezetők figyelmét az alábbi útlezárásokra, forgalomkorlátozásokra és tisztelettel kérjük, hogy azokat szíveskedjenek figyelembe venni és annak megfelelően közlekedni, illetve megválasztani az útvonalukat.

Kihívás Napja felhívás

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata csatlakozni kíván a Challenge DayA Kihívás Napja országos rendezvényéhez, mely 2015. május 20-án, (szerdán) 0000 - 2100 óra között kerül lebonyolításra.

A rendezvénysorozat célja a lakosság figyelmének felhívása a sportra, a közösségi játékokra, az egészséges életmódra, kedvteremtés a rendszeres sportoláshoz.

Az egész napos programba 15 percen keresztül végzett aktív testmozgással s az eseményt fotóval dokumentálva lehet bekapcsolódni.

Kérjük kollektívája minél nagyobb létszámú részvételével növelje városunk esélyét a GYŐZELEMRE, ugyanis a verseny a települések lélekszámához igazodott részt vevők alapján lesz értékelve és jutalmazva.

Jelentkezési lap letölthető, melyet 2015. május 12-ig kérünk pontosan kitöltve visszaküldeni a papp.viktoria [at] kiskunfelegyhaza.hu e-mail címre.

A jelentkezési lap aláírásával és visszaküldésével Önök bekapcsolódnak ebbe a programba, melynek záró rendezvénye 2015. május 20-án 16 órakor kezdődik a Petőfi téren. A rendezvény végén körülbelül 19 órakor szeretnénk minél többen egyszerre mozogni a helyszínen, egy országosan híres sportoló segítségével, hogy ezzel is növeljük nyerési esélyünket, ezért megjelenésükre feltétlen számítunk!

„Ha nem repülhetsz, fuss! Ha nem futhatsz, menj! Ha nem mehetsz, csússz! De bárhogy is legyen: mozogj!”

Tájékoztató lakástámogatással kapcsolatosan

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kiskunfélegyházi Járási Hivatala tájékoztatja Tisztelt Ügyfeleket, hogy 2015. április 1-jétől a lakástámogatással kapcsolatos ügyintézést a táblázatban megjelölt helyen és személyek végzik.

név telefon     e-mail  
Borsosné Tanyi Anita (+36 76) 513-849 8849 718 tanyi.anita [at] bkmkh.hu Lakástámogatási ügyek
dr. Berente Tímea berente.timea [at] bkmkh.hu

Lakástámogatási Ügyek Ügyfélfogadás:
személyes: kedden és csütörtökön 800 - 1130
telefonos: hétfőtől péntekig: 800 - 1130

Hivatali Ügyfélfogadás: hétfőtől péntekig: 800 - 1130

Oldalak

Feliratkozás Kiskunfélegyháza Város RSS csatornájára