2015-ben ismét Majális a Parkerdőben

Felhívás - civil szervezetek, egyesületek, cégek és pártok

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata 2015. május 1-jén ismét megszervezi Majálisát az addigra „újjá varázsolt” és többszörösen kullancsmentesített Parkerdőben!

Várjuk civil szervezetek, egyesületek, cégek és pártok jelentkezését, akik szeretnének együtt eltölteni egy remek családi napot főzési lehetőséggel.

A helyek korlátozottak, így kérjük, részvételi szándékukat és áramigényüket április 24-ig jelezni szíveskedjenek Papp Viktória MOVIS referensnél a papp.viktoria [at] kiskunfelegyhaza.hu e-mail címen.

Sátor illetve sörpad bérlésre van lehetőség a Művelődési Központban a (+36 76) 466-843-as számon.

Kereskedők, vásárosok, vendéglátósok figyelem!

2015. május 1-jén a Parkerdei Majálisra várjuk jelentkezéseiket április 24-ig!

Jelentkezni: Gémes Erzsébetnél a gemes.erzsebet [at] kiskunfelegyhaza.hu e-mail címen egy rövid bemutatkozással és helyfoglalási igénnyel.

Felhívás bölcsődei beiratkozásról

Értesítjük a város lakóit, hogy a bölcsődei beiratkozások a 2015/2016. gondozási-nevelési évre

2015. május 4-én és 5-én (hétfőn és kedden) reggel 8 órától délután 16 óráig lesznek.

Beiratkozás:
6100 Kiskunfélegyháza, Darvas József tér 12. és
6100 Kiskunfélegyháza, Dankó Pista utca 4-6.
szám alatti bölcsődei telephelyeken a szakmai vezetőknél lehet beíratni a 0-3 éves korú gyermekeket.

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata

Közlemény óvodai beiratkozásról

Értesítjük a szülőket, hogy Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának óvodáiba a 2015/2016. nevelési évre az alábbi időpontokban lehet beíratni gyermekeiket:

2015. 04. 21. (kedd) 800-1700 és
2015. 04. 22. (szerda) 800-1700
közötti időpontokban.

A felvételt elsősorban abba az óvodába lehet kérni, amelynek körzetében a gyermek lakik, illetőleg szülője dolgozik.
Csak az újonnan óvodába lépőket kell beíratni, a korábban beiratkozott gyermekek adataiban történt változásokat kérjük folyamatosan jelezni az óvodában.
Az óvodák felvételi körzetéről és a nyitva tartásról a www.kiskunfelegyhaza.hu linken tájékozódhatnak a szülők. Ha az óvoda férőhelye lehetővé teszi, a város bármely területéről fogadhat gyermeket.

Kötelező beíratni azt a gyermeket, aki 3. életévét 2015. augusztus 31. napjáig betölti, és még nem jár óvodába.
„Gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.”

Ha az 3. életévét adott évben betöltő gyermek egy nevelési évben igazolatlanul tíz napnál többet mulaszt, az óvoda vezetője értesíti a gyermek tényleges tartózkodási helye szerint illetékes gyámhatóságot, az általános szabálysértési hatóságként eljáró kormányhivatalt.
A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

Lomtalanítási akció Kiskunfélegyháza város belterületén

Értesítjük városunk lakosságát, hogy

2015. április 11-én (szombaton) az 5-ös főúttól Keletre eső városrészekben, 2015. április 12-én (vasárnap) az 5-ös főúttól Nyugatra eső városrészekben

a Polgármesteri Hivatal az FBH NP Nonprofit Kft. és a VSZKSZ lebonyolításában lomtalanítási akciót szervez Kiskunfélegyháza város belterületén (Molnártelepet is érintve).

A lomtalanítás alkalmával olyan alkalmilag képződött vagy felhalmozódott települési szilárd hulladék helyezhető ki, amely a hulladékgyűjtést végző közszolgáltató által rendszeresített, az ingatlantulajdonos által rendszeresen használt gyűjtőedényzetben mérete miatt nem helyezhető el.

NEM HELYEZHETŐ KI: ZÖLDHULLADÉK, EGYÉB MEZŐGAZDASÁGI HULLADÉK, HÁZTARTÁSI SZEMÉT, ÉPÍTÉSI TÖRMELÉK, ÁLLATI EREDETŰ HULLADÉK, ÁLLATI HULLA, VESZÉLYES HULLADÉK (pl.: AUTÓGUMI, TV, MONITOR, NYOMTATÓPATRON, HŰTŐSZEKRÉNY, EGYÉB ELEKTRONIKAI HULLADÉKOK, OLAJOS-, FESTÉKES-, NÖVÉNYVÉDŐSZERES DOBOZOK, PALACKOK, stb.)

Az előző bekezdésben felsorolt, tiltott hulladék gyűjtőhelyre történő kihelyezése vagy az engedélyezett, lom fogalma alá tartozó tárgyak nem a kijelölt gyűjtőhelyekre történő kihelyezése esetén a szabálysértésekről szóló 2012. évi II. törvény 196. §. (2) bekezdése alapján az elkövető köztisztasági szabálysértést követ el és 150.000,- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható.

Tajvani munkalehetőség

Working Holiday Scheme program tajvani munkalehetőséggel

A Tajvani Nagykövetség új programot indított el magyar fiatalok részére.

A „Working Holiday Scheme” elnevezésű kétoldalú egyezmény a tanulmányi vagy üdülési céllal Magyarországról Tajvanra, vagy Tajvanról Magyarországra utazó fiatalok rövid távú munkavállalását, tanulását teszi lehetővé. Az Egyezmény keretében évente 100-100 fő, 18 és 35 év közötti fiatal juthat olyan lehetőséghez, amely révén a másik országban folytatott tanulmányaik során kedvezményesen vállalhatnak munkát.

Előzetes jelentkezés igényfelmérés miatt:

Papp Viktória MOVIS referensnél a papp.viktoria [at] kiskunfelegyhaza.hu címen lehet a mellékelt útmutató feltételeinek megvalósulása mellett.

Tájékoztatás ivóvíz és szennyvízcsatorna hálózatra történő rákötési kötelezettségről

Tájékoztatjuk Kiskunfélegyháza Város érintett lakosságát, hogy a víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény vonatkozó rendelkezései értelmében az ingatlan tulajdonosa a víziközmű-rendszer üzembe helyezésétől számított egy éven belül köteles az ingatlant víziközmű-rendszerbe beköttetni, ha
a) a közműves ivóvízellátás vagy a közműves szennyvízelvezetés és -tisztítás biztosításához szükséges víziközmű-rendszer a közterületen az ingatlanról műszakilag elérhető módon kiépült és műszakilag rendelkezésre áll, és
b) az ingatlan használata rendszeres emberi tartózkodáshoz kötődik.
Ha a bekötés feltételei teljesültek, a víziközmű-szolgáltató az ingatlan víziközmű-rendszerbe történő bekötését nem tagadhatja meg. Ha az ingatlan tulajdonosa a bekötési kötelezettségét nem teljesíti, a fővárosi és megyei kormányhivatal járási hivatala hivatalból kötelezi az ingatlan beköttetésére.

Tájékoztatjuk az érintett lakosságot, hogy adott ingatlan tekintetében mentesül a tulajdonos a szennyvízelvető rendszerre történő bekötési kötelezettség alól, ha hatályos vízjogi üzemeltetési engedéllyel üzemeltet egyedi szennyvízkezelő létesítményt, egyedi zárt szennyvíztárolót vagy saját célú szennyvíztisztító telepet.

Március 14-én forgalom-korlátozás a Kossuth Lajos utcán

Tájékoztatjuk a Tisztelt kiskunfélegyházi lakosokat, gépjárművezetőket, illetve Kiskunfélegyházán közlekedő gépjárművezetőket, hogy 2015. március 14-én szombaton körülbelül 1800 és 1845 között a Kossuth Lajos utca teljes hosszában – MÁV-állomástól a Polgármesteri Hivatalig – a Fáklyás Felvonulás biztosítása érdekében lezárásra fog kerülni. A felvonulók elhaladása után az adott útszakaszok feloldásra kerülnek.

A MÁV-állomás gépjárművel az Izsáki úti Sportcsarnok parkolója felől lesz megközelíthető, ameddig a felvonulók át nem haladnak az Izsáki úti kereszteződésen. 

Kérjük a gépjármű vezetőket, hogy a fenti forgalom-korlátozást szíveskedjenek figyelembe venni és annak megfelelően közlekedni, illetve megválasztani az útvonalukat.

Szíves megértésüket és türelmüket előre is köszönjük!

Kiskunfélegyházi Polgármesteri Hivatal
Városüzemeltetési Osztály

Lomtalanítási akció Kiskunfélegyháza város külterületén

Értesítjük városunk érintett lakosságát, hogy

2015. március 28-án (szombat) a Halesz, Galambos, Szabó-hegy, Ring-hegy
és
2015. március 29-én (vasárnap) a Selymes, Aranyhegyi ltp., Zöldmező ltp. Alpári úti hobbik, Kőrösi út, Nasztej Kft. tehenészete, Mezőgazdasági bolt, Kis-Szegedi út

térségében a Polgármesteri Hivatal az FBH NP Nonprofit KFT. és a VSZKSZ lebonyolításában lomtalanítási akciót szervez Kiskunfélegyháza Város külterületén.

(A belterületi lomtalanításra 2015. április 11-12-én fog sor kerülni.)

A gyűjtőhelyekre olyan alkalmilag képződött vagy felhalmozódott települési szilárdhulladék helyezhető ki, amely a hulladékgyűjtést végző közszolgáltató által rendszeresített, az ingatlantulajdonos által rendszeresen használt gyűjtőedényzetben mérete miatt nem helyezhető el.

2015. évi zöldjáratok

Tisztelt Ingatlantulajdonosok!

Tájékoztatjuk Kiskunfélegyháza Város lakosságát, hogy 2015. évben az alábbi ütemezés szerint kerülnek gyűjtésre a keletkezett zöldhulladékok:

Kiskunfélegyháza belterület*
Március 23.
Május 18.
Október 5.
November 30.

*: A megadott napok a begyűjtés hetének kezdeti napjai, a gyűjtés több napig is eltarthat.

A lágyszárú zöldhulladékot a lakosság átlátszó zsákban maximum 30 kg súlyig, a fásszárú növényeket legfeljebb 80 cm-es hosszúságú kévébe összekötve (a hulladékgyűjtő edényzet mellé, illetve annak helyére) az ingatlan előtti útszakasz melletti közterületre helyezze ki.

Kérjük, hogy a zsákokat legkésőbb a gyűjtés hetének hétfő reggelén 7 óráig helyezzék ki a kijelölt gyűjtőpontokra és a gyűjtőútvonalra.

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal közleménye a tankötelessé váló gyermekek általános iskolai beíratásáról

Értesítem Bács-Kiskun Megye lakosságát, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 45.§ (2) bekezdése értelmében a 2008. szeptember 1. és 2009. augusztus 31. között született iskolaérett gyermekek a 2015/2016. tanév kezdetén tankötelessé válnak.

Az Nkt. 50.§ (7) bekezdése értelmében a beiratkozás időpontját a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Bács-Kiskun Megye valamennyi településre egységesen határozta meg:

A beiratkozás Bács-Kiskun Megyei összes általános iskolájában:

2015. április 16. napján 8-19 óráig (csütörtök)
2015. április 17. napján 8-18 óráig (péntek)

közötti időszakban történik.

A szülő, gondviselő köteles beíratni gyermekét abban az általános iskolába, amelynek körzetébe lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye tartozik, illetve a választott intézménybe.

Oldalak

Feliratkozás Kiskunfélegyháza Város RSS csatornájára