100 éves a Védőnői Szolgálat

2015. június 13-án megalakulásának 100. évfordulóját ünnepli a Magyar Örökség- díjas Védőnői Szolgálat!

Ebből az alkalomból szeretnénk betekintést adni ennek a világviszonylatban is egyedülálló szolgálatnak a történetébe.

A védőnői rendszert 100 éves története során számtalan átalakulás jellemezte. A védőnők képzése, munkaköri feladatai, a munkavégzés feltételei, az intézményi struktúrában elfoglalt helye is többször változott. Fennmaradása annak köszönhető, hogy képes volt a szükségletekre, a kihívásokra érzékenyen válaszolni. A védőnők állami feladatokat látnak el a nők, az anyák, a gyermekek, az ifjak, és a családok egészségének védelemében.

Integrált Területfejlesztési Stratégia - megalapozó vizsgálat

Kiskunfélegyháza Integrált Településfejlesztési Stratégiája (ITS) újabb állomásához érkezett. A megalapozó vizsgálat keretében – mely korábban a lakosok számára már közzétételre került – elkészültek az elemzések és körülrajzolásra kerültek azok a fejlesztési irányok, melyek meghatározhatják a város jövőjét. Az újabb állomás keretében elkészült az a munkaanyag, mely tartalmazza azokat a célokat és projekteket, melyek az új, 2020-ig tartó Európai Uniós fejlesztési ciklusban megvalósíthatóak lehetnek. Az elképzelések között az alap infrastruktúra-fejlesztésektől – például járda, csapadékvíz és belvíz elvezetés – az intézmények állapotának javítását célzó beruházásokon át az energiakorszerűsítést, gazdaságfejlesztést, turisztikai fejlesztéseket szolgáló tervekig minden szerepel. Bővebb információ elérhető a www.kiskunfelegyhaza.hu/its weblapon.

Május 24-én este teljes útlezárás

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 2015. május 24-én vasárnap este körülbelül 1900 - 2400 között koncertrendezvény miatt a Kossuth Lajos utca a Korond utca - Lónyai utca közötti szakaszon teljes lezárásra kerül.

A május 22-24-i hétvégére korábban meghirdetett forgalom-korlátozások, útlezárások szintén érvényben maradnak.

Kiskunfélegyházi Polgármesteri Hivatal
Városüzemeltetési Osztály

Pályázati felhívás - Szociális ápoló-gondozó

A Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény
6100 Kiskunfélegyháza, Nádasdy u. 12. pályázatot hirdet
1 fő szociális ápoló-gondozó
munkakör betöltésére

A kinevezés határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, teljes munkaidőben, 4 hónap próbaidővel létesítendő.

Pályázati feltétel:

  • 8 általános, 1/2000. (I.7) SZCSM r. 3.sz. melléklet 8.2 pontja szerinti végzettség
  • Büntetlen előélet, magyar állampolgárság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • emelt szintű szakképesítés

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
Az intézmény bentlakásos telephelyein ellátottak állapotához igazodó gondozás, a fizikai és fiziológiai szükséglet-kielégítés segítése, a környezet tisztán tartása, az ellátott érzelmi támogatása.

Pályázati felhívás - mezőőr (vezető)

Kiskunfélegyházi Polgármesteri Hivatal
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet

mezőőr (vezető)
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 3 hónap próbaidő kikötésével

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Kiskunfélegyháza I-V. körzet, a terület nagysága 5000 ha.

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre szól.

A vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.

Ellátandó feladatok:
A fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény 23. §-a alapján ellátandó mezőőri feladatok, valamint a Mezei Őrszolgálat szervezése, irányítása, vezetése.

Városalapítók Hete

Támogatóink: 3P Kész Aréna Kft., Bácsvíz és Csatornaszolgáltató Zrt., Petőfi Sándor Városi Könyvtár és Művelődés Központ, ELŐ-SZER Kft., OMS Környezetvédelmi Kft., TANKER Hungary Kft., NASZTEJ Kft.

Média támogatóink: Félegyházi Közlöny, Sirius Rádió, Rádio Smile, Petőfi Népe, Szuperinfó, Kun-Kurutty

Majális 2015

Városalapítók Heti forgalomkorlátozások 2015. május 14-23.

Felhívjuk a kiskunfélegyházi autósok, gépjárművezetők, illetve Kiskunfélegyházán május 14-23. között közlekedő gépjárművezetők figyelmét az alábbi útlezárásokra, forgalomkorlátozásokra és tisztelettel kérjük, hogy azokat szíveskedjenek figyelembe venni és annak megfelelően közlekedni, illetve megválasztani az útvonalukat.

Oldalak

Feliratkozás Kiskunfélegyháza Város RSS csatornájára