Kiskunfélegyháza Kulturális Kiadvány 2016/2. száma

Programfüzet 2016/2.

Kiskunfélegyháza ingyenes kulturális és információs programfüzetének második száma művészeti és kulturális eseményekkel, hagyományőrző rendezvényekkel és nyári táborozási lehetőségekkel elérhető többek között a Móra Ferenc Művelődési Központban, a Petőfi Sándor Városi Könyvtárban, a Kiskun Múzeumban, a Tourinform Irodában, a Városházán és az interneten is! A kiadvány harmadik száma további gazdag programkínálattal szeptember hónapban várható.

Kulturális és információs kiadvány 2016/2. szám letöltése PDF formátumban.

Ügyfélfogadási szünet a Járási Hivatalnál

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 93. §. (2) bekezdése értelmében a Közszolgálati Tisztviselők napja július 1-je, amely munkaszüneti nap.

Mindezek értelmében 2016. július 1-jén, pénteken a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal valamennyi szervezeti egységénél az ügyintézés szünetel, erre a napra az ügyfelek részére előzetesen ügyintézési időpont sem adható.

Megértésüket köszönjük!

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

Tájékoztató az igazgatási szünetről és az ügyfélfogadásról

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Kiskunfélegyházi Polgármesteri Hivatalban 2016. július 25. (hétfő) napjától 2016. augusztus 5. (péntek) napjáig igazgatási szünetet tartunk. Az igazgatási szünet alatt az ügyfélfogadás szünetel!

Az igazgatási szünet ideje alatt: az Anyakönyvi Hivatal a megszokott ügyfélfogadási rend szerint fogadja az ügyfeleket.

Földkifüggesztési ügyek intézésére (II. emelet 102. iroda) az alábbi időpontokban lesz lehetőség:

Városfejlesztést érintő lakossági fórum

Meghívó Kiskunfélegyháza város fejlesztéseit érintő lakossági fórumra.

Időpont: 2016. június 27. (hétfő) 17:00 óra
Helyszín: Polgármesteri Hivatal, Díszterem

Partnerségi Fórum Napirendjei:

 1. Köszöntő: Csányi József polgármester
 2. Kiskunfélegyháza Város Integrált Területfejlesztési Stratégiájának felülvizsgálata
  Előadó: Németh Péter településfejlesztési referens Polgármesteri és Fejlesztési Kabinet
 3. TOP CLLD – Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia
  Előadó: Máté Péter pályázati fejlesztési tanácsadó
 4. TOP zöld város kialakítása pályázat
  Előadó: dr. Kecskés László területfejlesztési munkatárs Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft.

Pályázati felhívás - művészeti tevékenységek, kulturális rendezvények és kiadványok támogatása

A Félegyházi Közművelődésért Közalapítvány pályázatot hirdet kulturális civil szervezetek és magánszemélyek részére.

A pályázat célja: művészeti tevékenységek, kulturális rendezvények, kulturális kiadványok támogatása.

A pályázat benyújtásának határideje, módja: a pályázatokat zárt borítékban, egy példányban kell benyújtani 2016. július 29-én (pénteken) 12 óráig a Kiskunfélegyházi Polgármesteri Hivatal portáján (Kiskunfélegyháza Kossuth Lajos utca 1.) vagy legkésőbb 2016. július 30-án postára adva a Félegyházi Közművelődésért Közalapítvány Katonáné Tóth Judit Kuratóriumi Elnök címére (6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth Lajos utca 1.).

Pályázati felhívás - Szociális és mentálhigiénés munkatárs

A Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény
6100 Kiskunfélegyháza, Nádasdy utca 12. pályázatot hirdet
1 fő szociális és mentálhigiénés munkatárs
munkakör betöltésére

A kinevezés határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony teljes munkaidőben 4 hónap próbaidővel létesítendő.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: Az idősek bentlakást nyújtó intézményében folyó mentálhigiénés feladatok ellátása.

Bérezés: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján.

Pályázati feltétel:     

 • Középiskola / gimnázium. 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 3. számú melléklet 8.2. pontja szerinti végzettség
 • szociális területen szerzett tapasztalat – legalább 1-3 év szakmai tapasztalat
 • Alap szintű Microsoft Office (irodai alkalmazások)
 • Büntetlen előélet, magyar állampolgárság

Elvárt kompetenciák:

 • jó szintű önálló munkavégzés
 • jó kommunikációs és kapcsolatteremtő képesség
 • tolerancia

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • főiskolai végzettség

Pályázati felhívás - Szociális gondozó és ápoló

A Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény
6100 Kiskunfélegyháza, Nádasdy utca 12. pályázatot hirdet
szociális gondozó és ápoló
munkakör betöltésére

A kinevezés határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, teljes munkaidőben, 4 hónap próbaidővel létesítendő.

Pályázati feltétel:

 • 8 általános, 1/2000. (I.7) SZCSM rendelet 3. számú melléklet 8.2 pontja szerinti végzettség
 • Büntetlen előélet, magyar állampolgárság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • emelt szintű szakképesítés

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
Az intézmény bentlakásos telephelyein ellátottak állapotához igazodó gondozás, a fizikai és fiziológiai szükséglet-kielégítés segítése, a környezet tisztán tartása, az ellátott érzelmi támogatása.

Nyári diákmunka program indul az Önkormányzatnál

„Nyári diákmunka” elnevezéssel országos munkaerő-piaci program indul. A központi program keretében lehetősége lesz Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának és az önkormányzati fenntartású intézményeknek 2016. július 1. és 2016. augusztus 31. közötti időszakban 16-25 év közötti, nappali tagozatos tanulói vagy hallgatói jogviszonnyal rendelkező, a Kiskunfélegyházi Járási Hivatal illetékességi területén lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező diákok munkaviszonyban történő foglalkoztatására legfeljebb napi 6 órában a minimálbér időarányosan járó összegéért.

Pályázati felhívás - Szociális, mentálhigiénés munkatárs

Kapocs Szociális és Gyermekvédelmi Intézmény – Kiskunfélegyháza
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Kapocs Szociális és Gyermekvédelmi Intézmény
Hajléktalan ellátás
Szociális, mentálhigiénés munkatárs

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Bács-Kiskun megye, 6100 Kiskunfélegyháza, Alpári út 53.

Oldalak

Feliratkozás Kiskunfélegyháza Város RSS csatornájára