Önkormányzati lakások igénylése

Az önkormányzati bérlakások igénylésének 2 módja van:

1./ A pályázati eljárás során bérbeadásra kerülő üres lakások esetén az önkormányzati lakások hasznosításával kapcsolatos kérdésekben eljárni jogosult Lakás Bizottság eseti döntése alapján pályázat kerül kiírásra önkormányzati lakások bérbeadására. Minden pályázatban közös vonás, hogy a pályázónak az önkormányzat lakbérrendeletében meghatározott havi lakbér több hónapra - de legalább 3 hónapra - előre, egy összegben történő megfizetésére kell ajánlatot tennie, továbbá óvadék megfizetését kell vállalnia a fizetendő lakbér és a szerződés megszűnésekor a lakás rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban történő visszaadásának biztosítékául. Az óvadék összege a fizetendő havi lakbér mértékének háromszorosa, amelynek megfizetése a lakásbérleti szerződés megkötésekor esedékes. Ezen felül a pályázati feltételek pályázatonként változóak. (A pályázati felhívások a Félegyházi Közlönyben, a Sírius Rádióban, a kábel telvízióban, a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, valamint weblapunkon olvashatók)


2./ Szociális alapon önkormányzati bérlakás bérbeadására éves lakásbérbeadási névjegyzékről történik. Kérelmeket a Bérbevételi ajánlatelnevezésű nyomtatványon kell benyújtani a Polgármesteri Hivatal Hatósági Osztályához (I. em. 51-es szoba).


Szociális helyzet alapján lakás annak adható bérbe akinek - a vele együtt költöző személyeket is figyelembe véve - az egy főre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át, egyedülálló esetében a 300%-át. Szociális helyzet alapján az egy főre jutó havi nettó jövedelemtől függetlenül nem adható lakás bérbe annak, aki - a vele együtt költöző személyeket is figyelembe véve - a bérbevételi ajánlat benyújtásakor vagy a lakás biztosításakor az Európai Unió területén:


(a) lakástulajdonnal vagy lakástulajdonon fennálló haszonélvezeti vagy egyéb használati joggal, üdülővel, vagy beépíthető lakótelekkel vagy üdülőtelekkel rendelkezik


(b) a szokásos használati és lakásberendezési tárgyakon túl 800.000.-Ft értéket meghaladó ingó vagyonnal rendelkezik.


Ha a Polgármesteri Hivatal megállapítja, hogy az ajánlattevő szociális helyzete alapján megfelel a rendelet feltételeinek, értesíti őt a bérbevételi ajánlat elfogadásáról. Az éves névjegyzék összeállítása előtt a Lakás Bizottság tagjai helyszíni szemlét tartanak, majd azt követően terjesztik a Képviselőtestület elé a sorrendiségi javaslatukat. A lakások bérbeadására a névjegyzék sorrendjében kerül sor.

 

Polgármesteri köszöntő

orszaggyulesi valasztas 2014

helyi onkormanyzati valasztas 2014

eb-nyilvantartas

arop-1.A.5-2013-2013-0013

 

kerdoiv

banner mfg

Szennyvízcsatornázás

csatorna

A polgármesteri hivatal elérhetősége

Cím: 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 1.
Tel.: (76) 562-000, (76) 461-255
Fax: (76) 562-001, (76) 462-252
Email: polgarmester@kiskunfelegyhaza.hu

 

Hangmenü

felegyhaziprogram

Orvosi Ügyelet, Háziorvosok

    Háziorvosok | Orvosi ügyelet Január

orvosi_ugyelet

haziorvos

 

  

 

 

FELNŐTT ÜGYELET:
OMSZ 76/403-104, Városi Kórház 76/801-663, 76/463-222 Kiskunfélegyháza, Fadrusz J. u. 4. földszint.


GYERMEKORVOSI ÜGYELET:
OMSZ 76/403-104, Városi Kórház 76/463-222 Kiskunfélegyháza, Fadrusz J. u. 4. Hétközben: 18.00 órától reggel 7 óráig. Fizetett Ünnepnapokon folyamatos az ügyelet.


GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET:
Június 18-tól június 24-ig Móra Patika, Kkháza, Móra Ferenc tér 2. Tel.: 76/ 461-721. Június 25-től július 1-ig: Kórházi Patika, Kkfháza, Fadrusz J. u. 4 Tel.: 76/560-158. Július 2-től július 8-ig Pingvin Patika Kkfháza, Klapka u. 2. Tel.: 76- 560-081. Július 9-től július 15-ig Szenna patika, Kkfháza, Zrínyi Miklós utca 3. Tel.:76 466-398.


ÁLLATORVOSI ÜGYELET:
Június 23-án és 24-én: Dr. Ónodi Zsolt Kkfháza, Arad u. 6. (Tel.: 20/3-677-242), Dr. Medgyesi József, Kkfháza, Csongrádi út 31/a (Tel. 20/3-165-995). Június 30-én és július 1-én: Dr. Vígh István, Bugac, Rákoczi út 1. (Tel. 30/2-343-128), Dr. Sörös József, Jászszentlászló, Dózsa György u. 38. (Tel.: 70/6-677-188).Július 7-én és 8-án:Dr. Horváth Tibor Kkfháza, Mártírok útja 4. (Tel.: 70/3-381-097), Dr. Ónodi Zsolt Kkfháza, Arad u. 6. (Tel.: 20/3-677-242)


GYEPMESTERI TELEP: (Csólyosi út) Elérhetőség:70/321-05-85, 70/321-05-84

 

 

 

Facebook