Pályázati felhívás - Igazgató

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet a Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Városi Könyvtár
(6100 Kiskunfélegyháza, Szent János tér 9.)
igazgató (magasabb vezető)
beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan időtartalmú közalkalmazotti jogviszony. (Magasabb vezetői beosztás ellátására szóló megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezethető.) Betöltendő munkakör: könyvtáros

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás 5 év határozott időre szól, 2016. április 1-jétől 2021. március 31-ig.

A munkavégzés helye: Bács-Kiskun Megye, 6100 Kiskunfélegyháza, Szent János tér 9.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az intézmény egyszemélyi felelős vezetőjeként biztosítja az intézmény szakszerű működését, az alapító okiratban meghatározott célkitűzések megvalósítását. Felelős a közgyűjteményi értékeket hordozó szakmai munka színvonaláért, az ésszerű és takarékos gazdálkodásért, a költségvetési előirányzat betartásáért; az intézmény kezelésében lévő vagyon rendeltetésszerű használatáért. Gyakorolja a munkáltatói jogokat az intézményben foglalkoztatott közalkalmazottak felett, képviseli az intézményt a fenntartó önkormányzat és más hatóságok előtt.

Nyugdíjasoknak szóló pályázatok 2016

Az üdülési pályázaton nyertes nyugdíjas pályázók részéről 5000 Ft/fő önerő befizetése szükséges az elnyert támogatás igénybevételéhez. A nyertes nyugdíjasok – szálláshelytől függően – animált közösségi programokon, a szálláshely vonzáskörzetéhez közel eső turisztikai látványosságokhoz kapcsolódó szervezett kirándulásokon, illetve zenés- táncos, valamint gasztronómia esteken is részt vehetnek. A Kedvezményes fürdőbelépők nyugdíjas pályázók számára elnevezésű kiírás résztvevői 2500 Ft/fő önerő befizetése mellett országosan mintegy 80 fürdőt vehetnek igénybe, az egyes helyszínektől függően legalább 5, és legfeljebb 33 alkalommal.

Bővebb információk:

Házasság Hete programjai a Petőfi Sándor Városi Könyvtárban

Február 9-13

 • Játék a könyvtár kölcsönző pultjánál: magyar költők szerelmes verseinek felismerése.
 • Igény szerint párfotózásra is sor kerül majd az intézményben.
 • A katolikus Egyházközségek által szervezett Szerelmi kalandtúra egyik állomásaként, a könyvtárban lehet majd megtekinteni az aktuális kiállítást.

Február 9-29

 • Minden szerelmes- és házaspár ingyenesen válthat tagságot a Városi Könyvtárba.

Folytatódnak a földárverések

Az állami tulajdonú földek földművesek részére történő értékesítésének folytatására két körben, 2016. március 1. napja és 2016. március 31. napja közötti időszakban kerül sor a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskemét, Halasi út 34. számú épületében.

Az árverezések első körére 2016. március 1. napjától 2016. március 15. napjáig kerül sor. Ebben a körben azon földek értékesítése zajlik le, melyek az eddigi árveréseken nem keltek el. A második kör 2016. március 15. napjával kezdődik és 2016. március 31. napjával fejeződik be. Ebben az időszakban pedig új földrészletek kerülnek árverezésre.

Pályázati felhívás - Szociális és mentálhigiénés munkatárs

A Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény
6100 Kiskunfélegyháza, Nádasdy utca 12. pályázatot hirdet
1 fő szociális és mentálhigiénés munkatárs
munkakör betöltésére

A kinevezés határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony teljes munkaidőben 4 hónap próbaidővel létesítendő.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: Az idősek bentlakást nyújtó intézményében folyó mentálhigiénés feladatok ellátása.

Bérezés: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján.

Pályázati feltétel:     

 • Középiskola / gimnázium. 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 3. számú melléklet 8.2. pontja szerinti végzettség
 • szociális területen szerzett tapasztalat – legalább 1-3 év szakmai tapasztalat
 • Alap szintű Microsoft Office (irodai alkalmazások)
 • Büntetlen előélet, magyar állampolgárság

Elvárt kompetenciák:

 • jó szintű önálló munkavégzés
 • jó kommunikációs és kapcsolatteremtő képesség
 • tolerancia

Pályázati felhívás - Szociális ápoló-gondozó

A Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény
6100 Kiskunfélegyháza, Nádasdy utca 12. pályázatot hirdet
szociális ápoló-gondozó
munkakör betöltésére

A kinevezés határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, teljes munkaidőben, 4 hónap próbaidővel létesítendő.

Pályázati feltétel:

 • 8 általános, 1/2000. (I.7) SZCSM rendelet 3. számú melléklet 8.2 pontja szerinti végzettség
 • Büntetlen előélet, magyar állampolgárság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • emelt szintű szakképesítés

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
Az intézmény bentlakásos telephelyein ellátottak állapotához igazodó gondozás, a fizikai és fiziológiai szükséglet-kielégítés segítése, a környezet tisztán tartása, az ellátott érzelmi támogatása.

Kitüntetési javaslatok benyújtásával kapcsolatos tájékoztató

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata – a 14/2011. (VI. 24.) rendelete alapján – lehetőséget biztosít kitüntető cím, kitüntető díjak és elismerő oklevél adományozására.

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának célja, hogy kifejezhesse nagyrabecsülését mindazon polgároknak, akik a helyi közösség szolgálatában, a város jó hírének öregbítésében, fejlődésének elősegítésében, valamint a nevelés-oktatás, az egészségügy és szociális ellátás, a közszolgálat, a város közbiztonságának védelme, a sport, a művészetek és a tudomány terén kimagasló és példamutató tevékenységet fejtettek ki.

Pályázati felhívás - Gondnok

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának Kiskun Múzeuma
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet gondnok munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Bács-Kiskun megye, 6100 Kiskunfélegyháza, Dr. Holló Lajos utca 9.

Ivóvízminőség javítás

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat a Tanyafejlesztési Program keretében támogatást nyert a tanyák fúrt kútjai vizének vizsgálatára.

Amennyiben Ön is szeretné, hogy a kútja vizének minősége ingyenesen bevizsgálásra kerüljön, kérjük, az alábbi jelentkezési lapot szíveskedjen letölteni és eljuttatni 2016. január 15-ig e-mailben: varkonyieva [at] bacskiskun.hu vagy levélben: 6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3. címre.

Oldalak

Feliratkozás Kiskunfélegyháza Város RSS csatornájára