Pályázati felhívás - civilpályázat

Kiskunfélegyháza Város Képviselő-testületének Művelődés és Szociális Bizottsága pályázatot hirdet a városban működő civil szervezetek pénzügyi támogatására.

A pályázat célja:
A Magyarországon bírósági nyilvántartásba vett kiskunfélegyházi székhelyű, illetve országos, regionális, megyei szervezet kiskunfélegyházi szervezettel is rendelkező civil szervezeti számára, azok helyi működéséhez és tevékenységéhez önkormányzati költségvetési támogatás biztosítása.
A pályázat benyújtásához az összes költség legalább 10%-ának megfelelő önerő szükséges.

Támogatottak köre:
Kiskunfélegyháza város területén működő és bejegyzett civil szervezetek, amelyeket a bíróság 2015. január 1. előtt nyilvántartásba vett.

Pályázati felhívás - Intézményvezető ápolói megbízással

A Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény
6100 Kiskunfélegyháza, Nádasdy u. 12. pályázatot hirdet
1 fő ápoló, intézményvezető ápolói megbízással
beosztás betöltésére

A kinevezés határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, teljes munkaidőben, 4 hónap próbaidővel létesítendő.

A vezetői megbízás időtartama: határozott idő – 5 év

Pályázati feltétel:

  • Főiskola, 1/2000. (I.7) SZCSM r. 3.sz. melléklet 8.2 pontja szerinti végzettség
  • szakmai tapasztalat – legalább 1-3 év vezetői tapasztalat
  • alap szintű MS Office (irodai alkalmazások)
  • B kategóriás jogosítvány
  • Büntetlen előélet, magyar állampolgárság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • szociális területen szerzett legalább 1-3 év szakmai tapasztalat

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
Az intézményben folyó gondozási – ápolási tevékenység irányítása, intézménybe történő felvételek ügyintézése, nyilvántartások vezetése

Pályázati felhívás - Szociális ápoló-gondozó

A Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény
6100 Kiskunfélegyháza, Nádasdy u. 12. pályázatot hirdet
1 fő szociális ápoló-gondozó
munkakör betöltésére

A kinevezés határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, teljes munkaidőben, 4 hónap próbaidővel létesítendő.

Pályázati feltétel:

  • 8 általános, 1/2000. (I.7) SZCSM r. 3.sz. melléklet 8.2 pontja szerinti végzettség
  • Büntetlen előélet, magyar állampolgárság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • emelt szintű szakképesítés

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
Az intézmény bentlakásos telephelyein ellátottak állapotához igazodó gondozás, a fizikai és fiziológiai szükséglet-kielégítés segítése, a környezet tisztán tartása, az ellátott érzelmi támogatása.

Hirdetmény a bírósági ülnökök megválasztásáról

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 216. § (2) bekezdése alapján a köztársasági elnök a 98/2015. (II. 11.) KE határozatával a bírósági ülnökök megválasztását a 2015. március 7. napja és 2015. április 30. napja közé eső időtartamra tűzte ki, amelyre tekintettel az alábbi

h i r d e t m é n y t
teszem közzé.

Az ülnököket a bíróság illetékességi területén lakóhellyel rendelkező nagykorú magyar állampolgárok, a bíróság illetékességi területén működő helyi önkormányzatok és az egyesületek - pártok kivételével - jelölik. A fiatalkorúak büntető ügyeiben eljáró bíróság pedagógus ülnökeit a bíróság illetékességi területén működő alapfokú és középfokú nevelési-oktatási intézmények tantestületei jelölik. A közigazgatási és munkaügyi bíróság ülnökeit elsősorban a munkavállalók és munkaadók érdek-képviseleti szervei jelölik.

Forgalomváltozás a sportcsarnoknál

Tájékoztatjuk a 2015. február 28-án és március 1-én az Izsáki úti Sportcsarnokhoz a Futsal mérkőzésekre igyekvő gépjárművezetőket, hogy a Sportcsarnok parkolóját ezeken a napokon csak a Kossuth Lajos utca MÁV-állomás előtti körforgalom felől tudják igénybe venni. Az Izsáki út felől a Sportcsarnok parkolója nem lesz megközelíthető!

Kérjük tájékoztatásunk szíves megértését és betartását!

Kiskunfélegyházi Polgármesteri Hivatal
Városüzemeltetési Osztály

Oldalak

Feliratkozás Kiskunfélegyháza Város RSS csatornájára