2015-ben ismét Majális a Parkerdőben

Felhívás - civil szervezetek, egyesületek, cégek és pártok

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata 2015. május 1-jén ismét megszervezi Majálisát az addigra „újjá varázsolt” és többszörösen kullancsmentesített Parkerdőben!

Várjuk civil szervezetek, egyesületek, cégek és pártok jelentkezését, akik szeretnének együtt eltölteni egy remek családi napot főzési lehetőséggel.

A helyek korlátozottak, így kérjük, részvételi szándékukat és áramigényüket április 24-ig jelezni szíveskedjenek Papp Viktória MOVIS referensnél a papp.viktoria [at] kiskunfelegyhaza.hu e-mail címen.

Sátor illetve sörpad bérlésre van lehetőség a Művelődési Központban a (+36 76) 466-843-as számon.

Kereskedők, vásárosok, vendéglátósok figyelem!

2015. május 1-jén a Parkerdei Majálisra várjuk jelentkezéseiket április 24-ig!

Jelentkezni: Gémes Erzsébetnél a gemes.erzsebet [at] kiskunfelegyhaza.hu e-mail címen egy rövid bemutatkozással és helyfoglalási igénnyel.

Tajvani munkalehetőség

Working Holiday Scheme program tajvani munkalehetőséggel

A Tajvani Nagykövetség új programot indított el magyar fiatalok részére.

A „Working Holiday Scheme” elnevezésű kétoldalú egyezmény a tanulmányi vagy üdülési céllal Magyarországról Tajvanra, vagy Tajvanról Magyarországra utazó fiatalok rövid távú munkavállalását, tanulását teszi lehetővé. Az Egyezmény keretében évente 100-100 fő, 18 és 35 év közötti fiatal juthat olyan lehetőséghez, amely révén a másik országban folytatott tanulmányaik során kedvezményesen vállalhatnak munkát.

Előzetes jelentkezés igényfelmérés miatt:

Papp Viktória MOVIS referensnél a papp.viktoria [at] kiskunfelegyhaza.hu címen lehet a mellékelt útmutató feltételeinek megvalósulása mellett.

Tájékoztatás ivóvíz és szennyvízcsatorna hálózatra történő rákötési kötelezettségről

Tájékoztatjuk Kiskunfélegyháza Város érintett lakosságát, hogy a víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény vonatkozó rendelkezései értelmében az ingatlan tulajdonosa a víziközmű-rendszer üzembe helyezésétől számított egy éven belül köteles az ingatlant víziközmű-rendszerbe beköttetni, ha
a) a közműves ivóvízellátás vagy a közműves szennyvízelvezetés és -tisztítás biztosításához szükséges víziközmű-rendszer a közterületen az ingatlanról műszakilag elérhető módon kiépült és műszakilag rendelkezésre áll, és
b) az ingatlan használata rendszeres emberi tartózkodáshoz kötődik.
Ha a bekötés feltételei teljesültek, a víziközmű-szolgáltató az ingatlan víziközmű-rendszerbe történő bekötését nem tagadhatja meg. Ha az ingatlan tulajdonosa a bekötési kötelezettségét nem teljesíti, a fővárosi és megyei kormányhivatal járási hivatala hivatalból kötelezi az ingatlan beköttetésére.

Tájékoztatjuk az érintett lakosságot, hogy adott ingatlan tekintetében mentesül a tulajdonos a szennyvízelvető rendszerre történő bekötési kötelezettség alól, ha hatályos vízjogi üzemeltetési engedéllyel üzemeltet egyedi szennyvízkezelő létesítményt, egyedi zárt szennyvíztárolót vagy saját célú szennyvíztisztító telepet.

Március 14-én forgalom-korlátozás a Kossuth Lajos utcán

Tájékoztatjuk a Tisztelt kiskunfélegyházi lakosokat, gépjárművezetőket, illetve Kiskunfélegyházán közlekedő gépjárművezetőket, hogy 2015. március 14-én szombaton körülbelül 1800 és 1845 között a Kossuth Lajos utca teljes hosszában – MÁV-állomástól a Polgármesteri Hivatalig – a Fáklyás Felvonulás biztosítása érdekében lezárásra fog kerülni. A felvonulók elhaladása után az adott útszakaszok feloldásra kerülnek.

A MÁV-állomás gépjárművel az Izsáki úti Sportcsarnok parkolója felől lesz megközelíthető, ameddig a felvonulók át nem haladnak az Izsáki úti kereszteződésen. 

Kérjük a gépjármű vezetőket, hogy a fenti forgalom-korlátozást szíveskedjenek figyelembe venni és annak megfelelően közlekedni, illetve megválasztani az útvonalukat.

Szíves megértésüket és türelmüket előre is köszönjük!

Lomtalanítási akció Kiskunfélegyháza város külterületén

Értesítjük városunk érintett lakosságát, hogy

2015. március 28-án (szombat) a Halesz, Galambos, Szabó-hegy, Ring-hegy
és
2015. március 29-én (vasárnap) a Selymes, Aranyhegyi ltp., Zöldmező ltp. Alpári úti hobbik, Kőrösi út, Nasztej Kft. tehenészete, Mezőgazdasági bolt, Kis-Szegedi út

térségében a Polgármesteri Hivatal az FBH NP Nonprofit KFT. és a VSZKSZ lebonyolításában lomtalanítási akciót szervez Kiskunfélegyháza Város külterületén.

(A belterületi lomtalanításra 2015. április 11-12-én fog sor kerülni.)

A gyűjtőhelyekre olyan alkalmilag képződött vagy felhalmozódott települési szilárdhulladék helyezhető ki, amely a hulladékgyűjtést végző közszolgáltató által rendszeresített, az ingatlantulajdonos által rendszeresen használt gyűjtőedényzetben mérete miatt nem helyezhető el.

2015. évi zöldjáratok

Tisztelt Ingatlantulajdonosok!

Tájékoztatjuk Kiskunfélegyháza Város lakosságát, hogy 2015. évben az alábbi ütemezés szerint kerülnek gyűjtésre a keletkezett zöldhulladékok:

Kiskunfélegyháza belterület*
Március 23.
Május 18.
Október 5.
November 30.

*: A megadott napok a begyűjtés hetének kezdeti napjai, a gyűjtés több napig is eltarthat.

A lágyszárú zöldhulladékot a lakosság átlátszó zsákban maximum 30 kg súlyig, a fásszárú növényeket legfeljebb 80 cm-es hosszúságú kévébe összekötve (a hulladékgyűjtő edényzet mellé, illetve annak helyére) az ingatlan előtti útszakasz melletti közterületre helyezze ki.

Kérjük, hogy a zsákokat legkésőbb a gyűjtés hetének hétfő reggelén 7 óráig helyezzék ki a kijelölt gyűjtőpontokra és a gyűjtőútvonalra.

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal közleménye a tankötelessé váló gyermekek általános iskolai beíratásáról

Értesítem Bács-Kiskun Megye lakosságát, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 45.§ (2) bekezdése értelmében a 2008. szeptember 1. és 2009. augusztus 31. között született iskolaérett gyermekek a 2015/2016. tanév kezdetén tankötelessé válnak.

Az Nkt. 50.§ (7) bekezdése értelmében a beiratkozás időpontját a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Bács-Kiskun Megye valamennyi településre egységesen határozta meg:

A beiratkozás Bács-Kiskun Megyei összes általános iskolájában:

2015. április 16. napján 8-19 óráig (csütörtök)
2015. április 17. napján 8-18 óráig (péntek)

közötti időszakban történik.

A szülő, gondviselő köteles beíratni gyermekét abban az általános iskolába, amelynek körzetébe lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye tartozik, illetve a választott intézménybe.

Pályázati felhívás - Családgondozó

KAPOCS Szociális és Gyermekvédelmi Intézmény - Kiskunfélegyháza

a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
KAPOCS Szociális és Gyermekvédelmi Intézmény
Családsegítés

Családgondozó
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Bács-Kiskun megye, 6100 Kiskunfélegyháza, Hunyadi utca 6.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A családsegítést igénybe vevő egyének és családok gondozása a szociális munka eszközeivel.

Pályázati felhívás - Mentálhigiénés munkatárs

KAPOCS Szociális és Gyermekvédelmi Intézmény - Kiskunfélegyháza

a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
KAPOCS Szociális és Gyermekvédelmi Intézmény
Hajléktalan ellátás

Szociális, mentálhigiénés munkatárs
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Bács-Kiskun megye, 6100 Kiskunfélegyháza, Alpári út 61.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Hajléktalan személyek segítése

Pályázati felhívás - sportpályázat

Kiskunfélegyháza Város Képviselő-testületének Művelődés és Szociális Bizottsága pályázatot hirdet a városban működő sportegyesületek, sportszervezetek pénzügyi támogatására.

A pályázat célja:
Kiskunfélegyháza területén működő sportegyesületek, sportszervezetek működésének támogatása.
A pályázat benyújtásához az összes költség legalább 10%-ának megfelelő önerő szükséges.

Támogatottak köre:
Kiskunfélegyháza város területén működő és bejegyzett mindazon sportszervezetek, amelyeket a Bíróság 2015. január 1. előtt nyilvántartásba vett.

Oldalak

Feliratkozás Kiskunfélegyháza Város RSS csatornájára