Forgalomváltozás a sportcsarnoknál

Tájékoztatjuk a 2015. február 28-án és március 1-én az Izsáki úti Sportcsarnokhoz a Futsal mérkőzésekre igyekvő gépjárművezetőket, hogy a Sportcsarnok parkolóját ezeken a napokon csak a Kossuth Lajos utca MÁV-állomás előtti körforgalom felől tudják igénybe venni. Az Izsáki út felől a Sportcsarnok parkolója nem lesz megközelíthető!

Kérjük tájékoztatásunk szíves megértését és betartását!

Kiskunfélegyházi Polgármesteri Hivatal
Városüzemeltetési Osztály

Pályázati felhívás - Telephelyvezető

A Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény
6100 Kiskunfélegyháza, Nádasdy u. 12. pályázatot hirdet
1 fő telephelyvezető
munkakör betöltésére

A kinevezés határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, teljes munkaidőben, 4 hónap próbaidővel létesítendő.

A vezetői megbízás időtartama: határozott idő – 5 év

Pályázati feltétel:

 • Főiskola, 1/2000. (I.7) SZCSM r. 3.sz. melléklet 8.2 pontja szerinti végzettség
 • szociális területen legalább 1-3 év szakmai tapasztalat
 • felhasználói szintű Microsoft Office (irodai alkalmazások)
 • B kategóriás jogosítvány
 • Büntetlen előélet, magyar állampolgárság

Elvárt kompetenciák:

 • Kiváló szintű vezetési, szervezési, szakmai ismeretek

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
Az intézmény Csanyi úti telephelyén működő egységek irányítása, szervezése, felügyelete

Tájékoztató a szociális támogatásokkal kapcsolatos változásokról

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere 2015. március 1-jétől jelentős mértékben átalakul. Az állam és az önkormányzat segélyezéssel kapcsolatos feladatai élesen elválasztásra kerülnek. Az aktív korúak ellátására vonatkozó támogatások, vagyis a rendszeres szociális segély helyébe lépő egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás, valamint a foglalkozást helyettesítő támogatás a jövőben a járásoknál intézhető.

Az állam által kötelezően nyújtandó szociális ellátásokat 2015. március 1-jétől a járási hivatalok állapítják meg.

Pályázati felhívás - Gazdasági vezető

Kiskunfélegyháza Város Polgármestere
a közalkalmazottak jogállásról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a

Városfenntartó és Szolgáltató Költségvetési Szervezet
(6100 Kiskunfélegyháza, Deák Ferenc u. 2.)

Gazdasági vezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 5 évig szól

A munkavégzés helye: 6100 Kiskunfélegyháza, Deák Ferenc u. 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Irányítja és ellenőrzi a gazdasági szervezetet, felelős az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben számára meghatározott feladatok ellátásáért, költségvetési szerv más szervezeti egységéhez beosztott, a tervezéssel, gazdálkodással, finanszírozással, adatszolgáltatással és beszámolással kapcsolatos feladatok ellátásáért felelős személynek iránymutatást ad.

Pályázati felhívás - Üzemvezetői

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata
(6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth Lajos u. 1.) pályázatot hirdet a
Félegyházi Hangya – 2010. Termelőiskola – a Vidék Iskolája projekt keretében megépült (6100 Kiskunfélegyháza, Csongrádi út 1.) Zöldség-, gyümölcsfeldolgozó Tanüzem

Üzemvezetői

álláshelyének betöltésére.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkakörbe tartozó feladatok: a Csongrádi út 1. sz. alatti zöldség- gyümölcsfeldolgozó tanüzem önálló vezetése, termelésszervezés, alapanyag-beszerzés szervezése, kész-termék piacának szervezése.

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezés, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz,
 • büntetlen előélet,
 •  tizennyolcadik életév betöltése,
 • cselekvőképesség,
 • felsőfokú élelmiszeripari, vagy tartósítóipari technikusi végzettség,
 • B kategóriás jogosítvány,
 • saját gépjármű.

Oldalak

Feliratkozás Kiskunfélegyháza Város RSS csatornájára