Kiskunfélegyházi Ipari Park

A Kiskunfélegyházi Ipari Park kialakításának célja, hogy a térségben rejlő kiemelkedő adottságok maximális kihasználására építve elősegítse a fejlődőképes vállalkozások letelepedését és a legkedvezőbb körülményeket biztosítsa a hazai és külföldi működő tőke betelepülése számára.

A megvalósítás során a fő szempont az autóipari termelő vállalatok, a kereskedelmi és logisztikai szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások mellett a magasabb hozzáadott értéket képviselő, tudás alapú iparágak megnyerése a cél, összhangban a helyi humán erőforrás lehetőségekkel és a környezeti adottságokkal.

Épülő Ipari ParkAz Ipari Park célja továbbá a térség, a régió fejlesztésének elősegítése, a munkahelyteremtés, inkubátor tevékenység feltételeinek megteremtése – ezzel a hazai kis- és közepes vállalkozások lehetőségeinek bővítése, olyan integrált gazdasági modell létrehozása, melyben a szolgáltatások a kutatásfejlesztés, a termelés, a kereskedelem szervesen kapcsolódik egymáshoz, elősegítve egymás működését.

Szolgáltatásaink fejlesztése során elsődleges célunk, hogy a legkedvezőbb feltételeket teremtsük meg ahhoz, hogy a betelepülő vállalkozások figyelmüket és kapacitásaikat a termelésre összpontosíthassák. Hatékonyan szervezett, „személyre szabott” ingatlankezelési és üzemeltetési szolgáltatásinkkal lehetőséget biztosítunk betelepülőinknek arra, hogy csak a valódi problémákkal kelljen foglalkozniuk.

Európai Uniós támogatás2006. évben elkészültek az ipari park komplex szellemi alapozó dokumentumai. Az előkészítés eredményeképpen a létesítmény 2007-ben megkapta az „Ipari Park” címet. Az Ipari Parkban 20 ha barna mezős (üzemi, szociális épületek és szerelő-raktár csarnokok) és 40 ha beépítetlen fejlesztési terület áll rendelkezésre.

Az ipari park kiépített belső úthálózattal, teljes belső közműhálózattal rendelkezik. A Kiskunfélegyházi Ipari Park üzemeltetését, az ipari parki szolgáltatásokat a 100%-ban önkormányzati tulajdonban álló Félegyházi Fejlesztési Nonprofit Kft. biztosítja.

Infrastruktúra

Az ipari parki területek teljes közmű- és belső úthálózata 2010. év második felében kiépült, így minden ingatlan közművesítetté vált. Az infrastruktúra tekintetében a rendelkezésre álló kapacitásokon felüli igények is kielégíthetőek.

 • belső, nagy teherbírású úthálózat közvilágítással, leállósávokkal és járdákkal
 • áramellátási rendszer 0,4 kV-on (igény esetén 20 kV-on), összkapacitás jelenleg 1 MW, bővíthető bármilyen igénynek megfelelően
 • ivóvíz hálózat (160-as ágvezeték, 8 bár nyomáson), akár összesen napi 5000 m3 fogyasztásig
 • belső földgáz hálózat 300 kPa-os középnyomású vezetékről kis- és kisközépnyomású vételezési lehetőség kialakítva, jelenleg 250 m3/h kapacitásig, igény szerint bővíthető (1100 m3/h-ig)
 • ipari vízhálózat igény esetén akár napi 1300 m3 mennyiségben
 • szennyvízelvezetési rendszer (NÁ200 KG vezetéken)
 • hírközlés: teljes kiépítettségű alépítményi hálózat, igény esetén optikai kábel

Az egyes közműkapacitás rendelkezésre állásának mennyiségét az üzemeltetővel kötött megállapodásban kell rögzíteni.

Szolgáltatások

A betelepülés elősegítése:

 • műszaki előkészítés segítése: tervezési, építési, közműellátási kérdések
 • finanszírozás szervezése, lízing, bérlet, középlejáratú hitelkonstrukciók
 • állami és regionális támogatási források: tájékoztatás, pályázat előkészítés
 • közvetítés helyi hatóságokhoz, vállalkozásokhoz
 • közreműködés külföldi munkavállalók ügyeinek intézésében (lakás, iskola, stb.)
 • jogi tanácsadás

Betelepülés utáni szolgáltatásaink:

 • utak karbantartása
 • járdák, parkolófelületek, buszmegállók karbantartása
 • közvilágítás üzemeltetése
 • közműrendszer üzemeltetése, karbantartása
 • zöldterület gondozása: parkosítás, füvesítés, fásítás
 • belső tűzvédelmi és vagyonvédelmi rendszer
 • kapcsolódási lehetőség logisztikai központhoz
 • buszközlekedés szervezése az Ipari Parkba
 • információ
 • telefonközpont
 • 0-24 óráig porta- és őrző-védő szolgálat
 • épület-iroda takarítás
 • jogi- és pénzügyi tanácsadás

Betelepülési lehetőségek

A betelepülő vállalkozások fogadására előkészített területek a jelenleg érvényes szabályozási előírások szerint Gksz4 besorolásúak, a beépítési lehetőségek:

 • legkisebb telekméret: 2000 m2
 • beépítési %: 60%
 • zöldterület nagysága: 40%
 • legnagyobb épületmagasság: 12 m

Megközelítés

Kiskunfélegyháza kiváló közlekedés-földrajzi adottságokkal rendelkezik. A város jelentős szerepet tölt be a tranzitforgalomban, az 5. számú főút és az M5-ös autópálya révén a nemzetközi forgalomba is bekapcsolódik. A Szeged–Budapest vasúti tengely két nyomvonallal biztosítja a zavartalan vasúti elérhetőséget.

A vasúti szállítás az 1 km-re található vasúti rendező pályaudvar igénybevételével lehetséges.

A Kiskunfélegyházi Ipari Park legkönnyebben az M5-ös autópálya Kiskunfélegyháza-dél (114-es) csomópontnál Kiskunfélegyháza irányába lehajtva érhető el, az 5. számú főútról (a város központjából) leggyorsabban a Majsai úton keresztül közelíthető meg.

A Daimler csoport Kecskemét déli kapujában épülő Mercedes-Benz gyára az M5-ös autópályán alig 15 perc alatt megközelíthető. Alternatív közúti elérhetőséget az 5. számú főút biztosít.

E-mail küldése