Szolgáltatási tevékenységek nyilvántartásai

2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól

Szolgáltatási tevékenység: bármely önálló, üzletszerűen – rendszeresen, nyereség elérése érdekében, gazdasági kockázatvállalás mellett – végzett gazdasági tevékenység, kivéve a termelő tevékenységet és a közhatalom gyakorlását

Szolgáltatást ellátó felügyeleti hatóság nyilvántartása

Bejelentésköteles tevékenységek: A bejelentéssel összefüggő eljárásban a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság a szolgáltatót a jogszabályban előírtak szerint a bejelentés megérkezését követő naptól számított tizenöt napon belül hivatalból nyilvántartásba veszi, kivéve, ha a bejelentés alapján folytatott ellenőrzési eljárás keretében megállapította, hogy a szolgáltató nem felel meg az adott szolgáltatási tevékenység megkezdésére és folytatására való jogosultságot szabályozó jogszabályban foglalt előírásoknak. A nyilvántartás adattartalmát a jogszabály határozza meg.

Engedélyezéshez kötött szolgáltatási tevékenységek: A szolgáltatási tevékenység megkezdéséhez és folytatásához szükséges engedélyezési eljárásban a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság az engedély megadásával egyidejűleg hivatalból nyilvántartásba veszi a szolgáltatót. A nyilvántartás adattartalmát a jogszabály határozza meg.

Szolgáltatók nyilvántartására vonatkozó közös szabályok: A szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság nyilvántartást vezet azon szolgáltatókról, amelyek tekintetében a szolgáltatási tevékenység folytatását jogerősen megtiltotta.

Kereskedelmi tevékenységeket végzők

Telepek

Zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tétele

Szálláshelyek

Vásárok, piacok

E-mail küldése