Polgármesteri és Fejlesztési Kabinet

cím: 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth Lajos utca 1. (I. emelet 36-37; II. emelet 78.)
e-mail: polgarmester [at] kiskunfelegyhaza.hu
e-mail: beruhazas [at] kiskunfelegyhaza.hu

kabinetvezető: Dósai Bence
telefon: (+36 76) 562-013
telefon: (+36 30) 583-2142
e-mail: dosai.bence [at] kiskunfelegyhaza.hu

Feladatok

A Polgármester, az Alpolgármesterek vonatkozásában

 • rendezvényeken történő részvétel folyamatos szervezése, figyelemmel kísérése,
 • ennek érdekében folyamatos kapcsolattartás a városban működő intézményekkel, vállalkozásokkal, civil szervezetekkel, stb.
 • gépjárművezetői feladatok koordinálását.

Külkapcsolati feladatai vonatkozásában

 • folyamatos kapcsolattartás (levelezés, fordítás, tolmácsolás) a partnertelepülésekkel, illetve azon településekkel, melyekkel az önkormányzat kapcsolatban áll,
 • Önkormányzati delegáció külföldi útjainak szervezése,
 • a delegációkban résztvevő személyek elhelyezésének koordinálása,
 • a külföldre utazó delegáció protokolláris feladatainak ellátása
 • kapcsolattartás a városban működő utazási irodákkal, valamint idegenforgalomban résztvevő egyéb szervezetekkel
 • városi idegenfogalmi rendezvények szervezése
 • pályázati anyagok előkészítése
 • az Európai Uniós tagságból adódó feladatok koordinálása

Tourinform Iroda működtetése vonatkozásában

 • a Magyar Turizmus Zrt. által előírt szakmai, minőségi, szempontoknak való megfelelő működés biztosítása.
 • turisztikai információszolgáltatás;
 • turisták részére az ingyenes turisztikai kiadványok, térképek biztosítása
 • Nemzeti Turisztikai Adatbázisban szereplő turisztikai objektumok adatainak rendszeresen frissítése
 • turisztikai adatgyűjtés, és annak a Nemzeti Turisztikai Adatbázisba történő feltöltése

Városi rendezvények szervezése vonatkozásában

 • városi közművelődési feladatok szakmai koordinációja,
 • városi ünnepségek, nagy rendezvények, fesztiválok szervezése, koordinálása, lebonyolítása,
 • reklám- és propaganda szervezése,
 • Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat rendezvényeinek koordinálása.

Sport feladatai vonatkozásában

 • közreműködik a települési önkormányzat helyi testnevelési és sportfeladatainak, illetőleg fejlesztési elképzeléseinek meghatározásában,
 • részt vesz a testneveléssel és sporttal kapcsolatos önkormányzati, irányítási, ellenőrzési feladatok megvalósításában,
 • elősegíti a Képviselőtestület - testnevelési, valamint sportintézmények, egyéb szervezetek tekintetében - a fenntartással, működtetéssel kapcsolatos feladatainak ellátását,
 • részt vesz a testnevelés, a diáksport, a szabadidő sport, a verseny- és élsport, természetjárás, valamint a turizmus feltételeinek biztosítására vonatkozó döntések előkészítésében,
 • segíti a diáksportkörök, diák-sportegyesületek munkáját, koordinálja versenyeiket,
 • szakmai tanácsadással segíti a mindennapos testnevelés, testedzés lehetőségeinek megszervezését,
 • közreműködik a helyi versenyek lebonyolításában,
 • informál a gyerekek, fiatalok és felnőttek kulturális szabadidő eltöltésének lehetőségeiről, segíti az ilyen irányú kezdeményezéseket,
 • részt vesz a tömegsport rendezvények szervezésében, népszerűsítésében,

Ifjúsági feladatai vonatkozásában

 • részt vesz az ifjúságpolitikai feladatok megvalósításában, kapcsolatot tart az ifjúsággal foglalkozó szervezetekkel, intézményekkel, egyházakkal,
 • figyelemmel kíséri a fiatalok szórakozási szokásait, segíti, menedzseli azokat a csoportokat, klubokat, egyesületeket, amelyek a szabadidő kulturált eltöltésére, tartalmas szórakozásra adnak lehetőséget,
 • együttműködik azokkal a szervekkel, csoportokkal, szervezetekkel, amelyek ellenőrzik a szórakozóhelyek működési körülményeit, figyelemmel kíséri a fiatalkorúak szórakozási kultúráját,
 • koordinálja a diákok üdültetését, táboroztatását, tájékoztat a lehetőségekről,
 • elvégzi a diáküdültetés támogatására biztosított pénzösszeg felosztásával járó adminisztrációt,
 • szorgalmazza és segíti a partnervárosok fiataljaival való kapcsolattartást, közreműködik a csereüdültetés megszervezésében,
 • figyelemmel kíséri és segíti a Kiskunfélegyháza Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat gyermek- és ifjúságvédelemmel, ifjúságpolitikával foglalkozó céljait, megvalósításukban közreműködik.
 • Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázattal kapcsolatos feladatok ellátása,
 • Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok ellátása.

Fejlesztési csoport vonatkozásában

 • a Polgármesteri Hivatal egyes osztályainak tájékoztatása az aktuális nemzeti és közösségi pályázati lehetőségekről, az információáramlás biztosítása a döntéshozók felé.
 • rövid, közép, és hosszú távú városi és térségi tervek elkészítésének koordinálása, ehhez szükséges kapcsolattartás a területen illetékes hatóságokkal, állami szervekkel, a Polgármesteri Hivatal osztályaival, önkormányzati intézményekkel, civil és vállalkozó szervezetekkel és más partnerekkel.
 • tanulmánytervek elkészíttetése, finanszírozási lehetőségek felkutatása, pályázati kiírások figyelése, pályázati javaslatok megtétele, fejlesztési projektek kidolgozása és koordinálása, ehhez szükségszerűen az érintett osztályokkal és városi intézményekkel a kapcsolattartás, a műszaki paraméterek és tervezési feladatok meghatározása, a beruházások pénzügyi finanszírozásának és ütemezésének meghatározása, beleértve a közreműködést a fejlesztésekhez kapcsolódó finanszírozási igények összeállításában.
 • a megvalósítandó projektek és benyújtandó pályázatok összeállítása, valamint ezek koordinálása, szükséges dokumentumok beszerzése (engedélyek, tervek, nyilatkozatok beszerzése) belső projektmenedzsmentként, vagy szükségszerűen külső projektmenedzsment bevonásával.
 • közös, vagy megosztott finanszírozású projektek esetén a pénzeszköz átadás-átvételére vonatkozó megállapodás elkészítése, és a teljes projekt figyelemmel kísérése (panelprogram),
 • közreműködés a városi költségvetés összeállításában a fejlesztési feladatok pénzügyi igényei tekintetében,
 • kapcsolattartás a területfejlesztés megyei, regionális és országos szerveivel és az uniós támogatások koordinációját végző szervekkel.
 • ellátja az önkormányzati beruházásokkal - fejlesztésekkel, felújításokkal – kapcsolatos önkormányzati feladatokat,
 • gondoskodik a jóváhagyott fejlesztési terv végrehajtásáról, és összeállítja az ezzel kapcsolatos előterjesztéseket,
 • közbeszerzési szabályzat szerint eljár a közbeszerzések lebonyolításában,
 • a létesítmények terveztetése, a beruházások lebonyolítása és a kivitelezés során állandóan figyelemmel kíséri a beruházások menetét,
 • részt vesz a pályázati források (EU és egyéb), valamint a lakossági önerős beruházások előkészítésében és tervezésében.
 • jogi, pénzügyi és szakmai segítséget nyújt valamennyi szakbizottság részére a pályázatokkal kapcsolatos feladatok ellátása érdekében.

A főépítész ügyfélfogadási ideje

Minden héten szerdán 900 - 1500

Elérhetőségek

név telefon e-mail
Csomor Bianka
asszisztens
(+36 76) 562-079
(+36 76) 562-000 (mellék: 279)
csomor.bianka [at] kiskunfelegyhaza.hu
Dobák Sára
külkapcsolati és idegenforgalmi
munkatárs (Tourinform Iroda)
(+36 76) 562-039
(+36 76) 562-000 (mellék: 239)
dobak.sara [at] kiskunfelegyhaza.hu
Gyuricza Gergő
Fejlesztési csoport vezetője
(+36 76) 562-079
(+36 76) 562-000 (mellék: 279)
gyuricza.gergo [at] kiskunfelegyhaza.hu
Hartyáni Gyula
projektfelelős
(+36 76) 562-004
(+36 76) 562-000 (mellék: 304)
hartyanigy [at] kiskunfelegyhaza.hu
Hollenda Gabriella
beruházási ügyintéző,
közbeszerzési referens
(+36 76) 562-065
(+36 76) 562-000 (mellék: 265)
hollenda.gabi [at] kiskunfelegyhaza.hu
Marton Tibor
városi főépítész
(+36 76) 562-065
(+36 76) 562-000 (mellék: 265)
marton.tibor [at] kiskunfelegyhaza.hu
Mészáros Gábor Ferenc
beruházási ügyintéző
(+36 76) 562-065
(+36 76) 562-000 (mellék: 265)
meszaros.gabor [at] kiskunfelegyhaza.hu
Németh Péter István
településfejlesztési referens
(+36 76) 562-035
(+36 76) 562-000 (mellék: 235)
nemeth.peter [at] kiskunfelegyhaza.hu
Szente-Vargáné Bertus Erika
titkárságvezető
(+36 76) 562-057
(+36 76) 562-000 (mellék: 257)
bertuse [at] kiskunfelegyhaza.hu
Tarjányi Ernő
beruházási ügyintéző
(+36 76) 562-035
(+36 76) 562-000 (mellék: 235)
tarjanyi.erno [at] kiskunfelegyhaza.hu
Turcsányi Tamás
gépjármű ügyintéző
  turcsanyi.tamas [at] kiskunfelegyhaza.hu

Ügyfélfogadás

nap délelőtt délután
Hétfő 800 - 1200 Hétfő délután szünetel az ügyfélfogadás
Kedd 800 - 1200 1300 - 1600
Szerda 800 - 1200 1300 - 1600
Csütörtök   Csütörtökön szünetel az ügyfélfogadás
Péntek 800 - 1200 Péntek délután szünetel az ügyfélfogadás
E-mail küldése