Építéshatósági ügyek

Az ügyintézés elektronikus módon, az Építésügyi hatósági engedélyezési eljárást Támogató elektronikus Dokumentációs Rendszer (ÉTDR) felületén (www.etdr.gov.hu) történik. Az elektronikus ügyintézés bevezetésével bár a kérelem benyújtható papír alapon is, de a kérelem mellékleteit képező dokumentumok (pl. tervek, igazolások) kizárólag elektronikusan nyújthatók be.

Az újonnan induló eljárások az ÉTDR általános tájékoztató felületén (www.etdr.gov.hu) megjelennek, az iratbetekintés az ÉTDR felületen keresztül történik.