Gazdasági lehetőségek

Kiskunfélegyháza Magyarország dél-alföldi régiójában az Alföld szívében, a kunok ősi földjén fekszik. Kiváló megközelíthetőséggel rendelkezik, amely egyben a város legnagyobb stratégiai előnye is. Kereskedelmi és logisztikai szempontból ebben a térségben nincs még egy ilyen kedvező terület. Itt halad keresztül az M5-ös autópálya és az 5-ös számú főútvonal, amely a közel 50 milliós lakosságú délkelet-európai és balkáni régiót köti össze Észak- és Nyugat-Európával.

Kiskunfélegyháza vasúti teher- és személyszállítás szempontjából is egyértelműen a térség központja, ugyanis itt húzódik a Cegléd–Szeged-vasútvonal, amely része a transzeurópai közlekedési hálózatnak (TEN-T) is, és a 155-ös számú villamosított vonal Kiskunhalas irányába, amely pedig a 150-es Budapest–Kunszentmiklós-Tass–Kelebia páneurópai vasúti korridort köti össze a 140-es számú Cegléd–Szeged-vonallal. A vasúti teherszállítást és rakodást számos ipar- és rakodóvágány is szolgálja. A környező települések bekapcsolódását rendszeres, naponta többszöri, helyközi autóbuszjárat segíti, emellett a városból számos távolsági járat is közlekedik a közel 1,3 milliós lakosságú dél-alföldi régió minden irányába; közvetlen járatokkal elérhető mind Kecskemét, Budapest és Szeged is.

A közlekedési hálózat és annak minősége közvetlen hatást gyakorol a gazdaságra, a turizmusra és a város népességmegtartó képességére is. Az ipari park és az egyéb gazdasági, ipari területek mind közúton mind pedig kerékpárúton történő megfelelő elérhetősége nagymértékben befolyásolja a munkaerő helyben tartását.

A városban az összes regisztrált vállalkozás több mint 40 %-a a mezőgazdaságban tevékenykedik, míg az iparban regisztrált vállalkozások száma alig több mint 8 %, ennek ellenére az ipari tevékenység is meghatározó a város életében. A település magas színvonalú ipari és logisztikai szolgáltatásainak központja a 2007-ben hivatalosan is Ipari Park címet elnyerő komplexum, amely rendkívül jó közlekedési és létesítménygazdálkodási adottságokkal rendelkezik. Ez a központ egy közel 200 000 m2-es teljesen beépített, informatikai- és közműszolgáltatásokkal, szerverparkkal ellátott barna mezős ipari terület, melynek kihasználtsága folyamatosan növekszik. További 20-23 hektáros új értékesíthető ipari területek kialakításának előkészítése van folyamatban a már meglévő mögött.

A déli-ipari terültekkel együtt a város közvetlen környezetében további 160 hektár zöldmezős beruházásra alkalmas, kitűnő megközelíthetőséggel rendelkező, megpályázható földterület található. A beruházásokat és akvizíciókat az önkormányzat saját pályázati rendszere és egyablakos ügyintézési eljárása támogatja, melynek köszönhetően minden közigazgatási szolgáltatás egy helyszínen elérhető. A város a már működő vállalkozásokat kiszolgálva pedig úgy nevezett aftercare megoldásokat is kínál, melyek magukban foglalnak, műszaki, pénzügyi, jogi és adminisztratív szolgáltatásokat, valamint közvetítő szerepet az illetékes szakhatóságok, országos hivatalok és kormányzati szervek irányába.

A potenciális befektetőknek és a már itt működő vállalkozásoknak kiemelkedő lehetőséget nyújtanak az európai uniós és kormányzati támogatási források, amelyek széles körben, beruházásra és működési finanszírozásra is igénybe vehetőek. A kis- és közepes méretű vállalkozások számára elsősorban az európai uniós GINOP pályázati források keretében, a nagyvállalatok számára pedig EKD támogatások alapján van lehetőség finanszírozási források megpályázására. Minden a városban befektetni vagy pályázatokon elindulni szándékozó vállalkozás az önkormányzat teljes körű támogatását élvezi.

A Kiskunfélegyházi Ipari Parkról további információ a következő oldalon érhető el.

Félegyházi Fejlesztési Nonprofit Kft.

ügyvezető: Gyuricza Gergő
6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth Lajos utca 1.
telefon: (+36 76) 562-079
e-mail: iparipark [at] kiskunfelegyhaza.hu
honlap: www.kilp.hu

E-mail küldése